Cyber Security

Ransomware , phishing mails, virussen, … Vlaamse bedrijven worden dagelijks online bedreigd. Hoe werkt jouw onderneming digitaal in alle veiligheid? Welke oplossingen helpen je? Hier ontdek je oplossingen en vind je financiële steun via de Cybersecurity-verbetertrajecten.

Projecten

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan CS jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Cybersecurity fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw bedrijf?