Hoe data verrijken en verhandelen met respect voor privacy

Ontwikkeling
Projectorganisator
Odisee
In samenwerking met

Wil je meer halen uit je data door deze te verrijken met data verkregen via externe partijen? Of zie je wel een opportuniteit in het verhandelen van je eigen data? In dit project zoeken we uit hoe dit privacyvriendelijk kan.

Voor wie?

Dit project Privacy Preserving Data sharing (DASH) van Odisee en KULeuven richt zich tot:

 • ondernemingen
 • non-profit organisaties
 • overheden

… uit de zorgsector en de logistieke sector. 

Sommige actoren exploreren opportuniteiten om data te delen. Anderen willen net externe data aanwenden om eigen activiteiten te optimaliseren. Nog anderen, bijvoorbeeld technologiebedrijven, leveren algoritmen en/of infrastructuur om gedistribueerde samenwerkingen te ondersteunen.

Projectdoelstellingen?

Data van externe bronnen (derde partijen en overheidsdiensten) kan de ontwikkelde machine learning (ML)-modellen verder uitbreiden en verfijnen en de bedrijfsactiviteiten verder optimaliseren.

Daarnaast zien bedrijven ook een extra bron van inkomsten in het verhandelen van hun waardevolle data aan derden. Dit kunnen zowel persoonsgegevens als gevoelige bedrijfsgegevens zijn.

Waar dit meestal op technisch vlak geen obstakel blijkt te zijn, blijft het in veel gevallen onduidelijk hoe en met welke technologieën dit op een privacyvriendelijke manier kan gebeuren.

Binnen dit project worden de projectresultaten gedemonstreerd in twee domeinen: de zorgsector en de logistieke sector.

Het doel van dit project is om de Vlaamse kmo te ondersteunen bij het opzetten van samenwerkingen waarbij gevoelige gegevens worden gedeeld en verwerkt.

Dit omvat het selecteren en integreren van:

 • kwalitatieve anonimiseringsstrategieën
 • waardevolle verwerkingsalgoritmen
 • technologieën voor het uitbouwen van een gedistribueerde infrastructuur
""
Hoe data in logistieke bedrijven beter inzetten met respect voor privacy? © Logisitek_poorten vrachtwagens_Foto Hannes Egler, Unsplash

Wat kan je verwachten?

Een set van best practices wordt geëxtraheerd en samengebracht in een interactieve Data Sharing Gids die ondernemingen helpt bij:

 • het selecteren van geschikte anonimiseringstechnieken
 • het selecteren van valabele data verwerkingstechnieken 
 • richtlijnen rond de keuze van de infrastructuur het gebruik en delen van data van derden.
 • workshops met demonstraties van use-cases binnen de zorg en logistiek
 • hands-on sessies rond anonimiseringstools en gedistribueerde leertechnieken zoals Federated learning.

Tijdlijn

 • 01/12/2021: startdatum
 • 01/12/2022: demo praktische experimenten op publieke datasets
 • 01/12/2023: data sharing Gids en demo van cases uit de zorg en logistiek
 • 01/12/2023: einddatum

Contactgegevens

Katja Verbeeck (Odisee)
katja.verbeeck@odisee.be

Vincent Naessens (KULeuven)
vincent.naessens@kuleuven.be 

Meer info

Webpagina in ontwikkeling

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan CS jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Cybersecurity fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw bedrijf?