Verbeter de cybersecurity van je bedrijf! Check het laagdrempelig verbetertraject en de kmo-portefeuille

Actua
door
VLAIO

Door de toegenomen digitalisering van de economie en de samenleving lopen Vlaamse bedrijven meer dan ooit het risico om gehackt te worden. Investeren in cybersecurity is daarom een must. Dit kan nu goedkoper met deze twee subsidies.

De Vlaamse Regering wil bedrijven zo goed mogelijk ondersteunen bij het verbeteren van hun cybersecurity . Ze kondigt daarom twee nieuwe acties aan: 

Actie 1. laagdrempeligere Cybersecurity-verbetertrajecten
Actie 2. meer steun voor cyberveiligheid binnen de kmo-portefeuille

""
© Foto Mathieu Stern, Unsplash

Veilig voor klanten en leveranciers

Cybercriminaliteit is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zowel grote als kleine bedrijven worden lamgelegd door cybercriminelen.

Een geldsom betalen aan cybercriminelen houdt heel wat risico’s in. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Bovendien geeft een goede, up-to-date cybersecurity aanpak binnen je bedrijf vertrouwen aan je belangrijkste partners. Niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor klanten en leveranciers. 

In deze digitale maatschappij rekenen je klanten en leveranciers er immers op dat een bedrijf zijn cyberveiligheid scherp houdt en handelt met het hoogste respect voor privacy van (gevoelige) data.

""

Voordelige begeleiding

Daarom heeft de Vlaamse Regering de steun voor cybersecurity opgenomen in het VLAIO-instrumentarium en wordt het meer voordelig om begeleiding op vlak van cybersecurity aan te vragen.

""
We zien steeds meer bedrijven het slachtoffer worden van een cyberaanval. Nochtans kan heel wat leed verholpen worden met een goed doordacht beveiligingsbeleid.
VLAIO wil Vlaamse ondernemers sensibiliseren rond cybercriminaliteit, en de drempel naar een cyberveilig bedrijf verlagen via deze subsidies.

We weten dat deze investering loont: hoe beter een bedrijf beveiligd is, hoe meer moeite een succesvolle aanval kost. Een onderneming met slimme, up-to-date cybersecurity is niet aantrekkelijk voor cybercriminelen.
Mark Andries, administrateur-generaal VLAIO

Actie 1. Goedkoper instaptraject

Sinds 1 januari 2021 kunnen ondernemingen die hun cybersecurity maturiteit willen verhogen beroep doen op de subsidie Cybersecurity-verbetertrajecten. Tijdens zo’n traject helpt een van de 9 erkende dienstverleners de beveiliging van een onderneming te verbeteren.

Om nog meer kmo’s te stimuleren om van cyberveiligheid een prioriteit te maken, wordt nu een laagdrempelige instapversie aangeboden. Deze versie richt zich tot kmo’s die de eerste stappen richting cyberveiligheid willen zetten en/of met een minder complexe IT/OT -omgeving werken. 

De kostprijs van zo’n instapversie ligt beduidend lager. 

Na tussenkomst via de subsidie betalen bedrijven naargelang de dienstverlener tussen €6800 en €8100 (incl. BTW). Dat is zo’n €10.000 minder dan bij het volledig basispakket.

👉 Via deze verbetertrajecten kan je als Vlaamse kmo extern advies en begeleiding inkopen om je bedrijf te versterken inzake cyberveiligheid . Ontdek hier de Cybersecurity-verbetertrajecten voor kmo's.

Actie 2. Verhoogd steunpercentage kmo-portefeuille

Ook via de kmo-portefeuille kunnen ondernemingen vanaf heden investeren in cybersecurity

De kmo-portefeuille biedt financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van een onderneming verbeteren. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20%. 

Voor diensten inzake cybersecurity wordt dit percentage opgetrokken tot 45% voor kleinere ondernemingen en 35% voor middelgrote ondernemingen. Het maximale subsidiebedrag blijft voor alle diensten hetzelfde: €7500 per jaar.

👉 De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van opleidingen en adviezen. Lees hier alles over de Kmo-portefeuille.

Ondernemingen die op de hoogte willen blijven over recente nieuwe ontwikkelingen rond cyberveiligheid , kunnen terecht op www.digitaletoekomst.be

""
Een goede beveiliging van software, applicaties, paswoorden en gegevens binnen een bedrijf is cruciaal vandaag. Een bedrijf dat gehackt wordt, ligt vaak dagen stil. Dat betekent verlies van productie en soms ook klanten die afhaken. Niemand wil dat zijn of haar gegevens in verkeerde handen vallen. Via Agentschap Innoveren & Ondernemen bieden we dan ook extra steun en begeleiding om onze Vlaamse kmo’s te beschermen tegen cybercriminaliteit.
Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk en Economie