Dit betekent het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity voor jouw bedrijf

De Vlaamse overheid investeert jaarlijks 20 miljoen euro in het actieplan Cybersecurity (CS). Wat betekent het beleidsplan voor jouw bedrijf? En bij wie kan je terecht voor subsidies?

Authenticatie van vrouw
© Foto Erik Mclean Unsplash

De Vlaamse Regering vindt cybersecurity van cruciaal belang voor onze welvaart en veiligheid. “Kwaadwillige cyberactiviteiten vormen een bedreiging voor onze economieën en de ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt."

Om de online gevaren te bestrijden, heeft de Vlaamse Regering een Vlaams Beleidsplan Cybersecurity uitgewerkt. Dit artikel bekijkt wat dat voor ondernemers en bedrijven in Vlaanderen betekent.

Focus op CS-maturiteit

Verschillende studies en bedrijven tonen aan dat cybersecurity (CS) belangrijk is voor onze digitale economie waarin vertrouwen cruciaal is, en waarbij data en artificiële intelligentie alsmaar aan belang winnen. 

De voornaamste inbreuken als gevolg van tekortkomingen in cyberveiligheid zijn phishing , malware , menselijke fouten, diefstal en verlies van gegevens. Bovendien worden cyberincidenten steeds gevarieerder.

Deze gevaren tonen meteen de nood aan een verhoogde CS-maturiteit bij bedrijven. De hoofddoelstelling van de beleidsagenda bestaat er dan ook in om de CS-maturiteit van zoveel mogelijk Vlaamse ondernemingen te verhogen. 

Een plan voor elk bedrijf

Elke Vlaamse onderneming kan beroep doen op de mogelijkheden en middelen om zijn CS-maturiteit te verhogen. Het Vlaams Beleidsplan richt zich op kleine en grote bedrijven in alle sectoren.

Zowel doorgedreven gedigitaliseerde bedrijven als bedrijven die minder ver staan in hun digitale transformatie kunnen rekenen op de visie, de maatregelen en voordelen uit het plan.

VLAIO sponsort je Cybersecurity -verbetertraject

Je maakt je kmo graag cyberveiliger? Je wil dit groeitraject doorlopen onder begeleiding van een professionele Vlaamse cybersecurity specialist? Wel, dan hebben we goed nieuws. Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ondersteunt je verbetertraject.

Met de Cybersecurity verbetertrajecten kopen Vlaamse kmo’s extern advies en begeleiding in om hun bedrijf te versterken inzake cyberveiligheid .

Vind hier financiële steun

Praktische toepassingen

Het Vlaams Beleidsplan legt de nadruk op het versterken van onze cybersecurity . Onderzoek is hierin belangrijk. Maar de grootste opportuniteit is dit onderzoek om te zetten in concrete toepassingen en ingang doen vinden in de Vlaamse ondernemingen.

Het is dan ook de bedoeling om Vlaamse burgers en bedrijven te ondersteunen om cybersecurity-toepassingen in hun processen en leefwereld doordacht te (laten) implementeren. 

Het Vlaams Beleidsplan CS bevat drie speerpunten:

Om dit te realiseren bevat het Vlaams Beleidsplan drie luiken:

 1. Top strategisch basisonderzoek voor het gericht ontwikkelen van nieuwe kennis, wetenschappelijke doorbraken en talent op wereldniveau.
 2. De implementatie van cybersecurity -toepassingen in het bedrijfsleven.
 3. Een sterk flankerend beleid rond opleidingsnoden voor de arbeidsmarkt en de juridische, ethische, democratische en socio-economische aspecten van AI.

Lees hier meer over het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, met een gedetailleerde toelichting van deze drie luiken.

Kennis vloeit naar bedrijven

Het Onderzoeksprogramma CS, gecoördineerd door KU Leuven, is bedoeld om een competitief voordeel uit te bouwen in CS-disciplines waarin Vlaanderen tot de top behoort. De sterkte van Vlaanderen ligt in de eerste plaats in haar wereldwijd vermaard onderzoek. Miljarden toepassingen dragen Vlaamse cryptografie in zich.

De kennis die hier opgebouwd wordt, vloeit verder naar onze bedrijven.

  Werk samen met een kennisinstelling

  Ben je een onderzoeker? Zoek je als onderneming samenwerking met kennisinstellingen rond cybersecurity ?

  Dan vind je meer gedetailleerde informatie over het Cybersecurity Onderzoeksprogramma op de gespecialiseerde website Cybersecurity Research Flanders. Per domein vind je er ook de onderzoekers die werken aan het CS-topic dat jou interesseert.

  Ga naar Cybersecurity Research Flanders

  De wetenschappers werken aan vier grote uitdagingen op het vlak van cybersecurity . Ze zoeken naar…

  • veilige software en veilige applicaties, 
  • beveiligingsdiensten,
  • systeem- en infrastructuurbeveiliging,
  • veilige hardware, communicatie en cryptografische algoritmen.

  Ondernemingen kunnen de onderzoeksinstellingen contacteren om samenwerkingen op te zetten. Welke uitdaging inspireert jouw onderneming? 

  Vlaamse overheid biedt ondersteuning

  De Vlaamse overheid ondersteunt ondernemingen om hun CS-maturiteit te verbeteren. Dit specifiek voor:

  VLAIO is je aanspreekpunt

  Je hoeft zelf de weg niet te zoeken tussen de vele mogelijkheden voor steun en financiering. VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen, is de motor voor cybersecuritytoepassingen en -projecten in het bedrijfsleven. Het zet hiervoor zijn bestaande diensten en steunmaatregelen in.

  VLAIO is dan ook je eerste aanspreekpunt. Vanuit jouw noden en projecten stippelt het agentschap mee je pad uit. VLAIO geeft advies, brengt je in contact met onderzoekspartners en andere bedrijven en helpt eventueel met subsidies voor ondernemingen.

  Nieuwe opleidingen in cybersecurity

  Ook kennis hoef je niet alleen te ontwikkelen. Het versterken van de kennis en betere bewustwording van cybersecurity is een belangrijk element in het Vlaams Beleidsplan CS. 

  Heel wat onderzoeksinstellingen en bedrijven ontwikkelen (online) cursussen en projecten die ondernemingen helpen hun cybersecurity te verbeteren.

  Zoek een opleiding op maat van jouw onderneming en jouw personeel. De gratis online webinars van het Centre for Cyber Security Belgium vormen alvast een mooie start om je kennis aan te vullen. Leer in deze video bijvoorbeeld Hoe een cyberattack stoppen in 7 stappen.

  Check ook in het overzicht van de Onderzoek & Ontwikkelingsprojecten waar jij (binnenkort) essentiële kennis kunt halen rond cybersecurity.

  Met respect voor ethische regels

  Cybersecurity brengt ethische, juridische en andere vraagstukken met zich mee. Hoe ga je vandaag om met deze terechte bekommernissen van personeel, klanten en leveranciers? Voel je je geremd door ethische bezwaren en discussies? Weet je niet of de nieuwe CS-toepassing die jouw organisatie ontwikkelt ethisch en legaal in orde is?

  Meer informatie over ethiek en privacy vind je bij het Kenniscentrum Data & Maatschappij.

  Lees het Vlaams Beleidsplan CS

  Wil je je verdiepen in het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity ? Lees hier onze pagina over het Vlaams Beleidsplan CS.

  De volledige quaternota aan de Vlaamse Regering die Vlaams minister van Economie Hilde Crevits als basis neemt voor haar beleid rond CS, kun je hier gratis downloaden.