Gedrag gebaseerde artificiële intelligentie als wapen tegen cyber industriële aanvallen

Ontwikkeling
Projectorganisator
Howest
In samenwerking met

Dit project wil Vlaamse kmo’s pasklare oplossingen bieden voor het succesvol uitrollen van een OT netwerk monitoring tool. We passen artificiële intelligentie toe met het oog op detectie van cyberaanvallen in een industrieel proces.

Voor wie?

Dit project ‘Gedrag gebaseerde Artificiële Intelligentie inzetten tegen Cyber Industriële Aanvallen’ van HOWEST 'Security & Privacy' en UGent campus Kortrijk richt zich tot: 

 • maakbedrijven
 • integratoren

Projectdoelstellingen?

 • We identificeren 50 unieke bedrijven die de kennis van het project zullen toepassen.
 • We werken een reeks demo- en instructievideo's van de use case uit. Deze stellen we ter beschikking van de begeleidingsgroep.
 • We bieden de architectuur van een intelligente OT monitorsysteem* aan. 
 • We stellen de opgedane kennis ter beschikking van de begeleidingsgroep als een klantvriendelijke kennisdatabank.
 • We werken 2 use cases volledig uit in samenwerking met de begeleidingsgroep.

* Operationele technologie (OT) is hardware en software die een verandering detecteert of veroorzaakt, door middel van de directe monitoring en/of controle van industriële apparatuur, activa, processen en gebeurtenissen.

""
Proefopstelling in de Proeftuin IC4, Innovatieve cyberbeveiliging voor de industrie © Foto Howest

Wat kan je verwachten?

Dit project wil Vlaamse kmo’s pasklare oplossingen bieden (vaak dan via hun systeemintegrator) voor het succesvol uitrollen van een OT netwerk monitoring tool en het toepassen van artificiële intelligentie met het oog op detectie van cyberaanvallen in een industrieel proces.

We zullen de verworven kennis doorgeven aan de Vlaamse maakbedrijven en hiervoor ook de systeemintegratoren die voor hen werken opleiden en meenemen in het project. De niet O&O intensieve bedrijven zullen dankzij de verworven kennis en open source software componenten in staat zijn zich degelijk te wapenen tegen cyberaanvallen.

Projectdoelstellingen beknopt:

 • Awareness, studiedagen, training, webinars en podcasts binnen het Vlaamse kmo weefsel organiseren om het inzetten en combineren van de technologieën (ATT&CK for ICS/OT, cyber detection, SIEM, AI) te promoten.
 • Organiseren van minimum 3 workshops om het gebruik van de intelligente OT monitoring architectuur te toetsen en te tunen aan de vraag van de bedrijven.
 • Een catalogus 'aanvalsgedrag en detectoren': enerzijds een verzameling van mogelijke gedragingen van cyberaanvallen binnen een OT context. Anderzijds een verzameling van detectoren van dit gedrag.
 • ML-OT algoritmen en hun configuratie aanbieden als softwarecomponenten voor detectie en respons van cyber OT aanvallen.

Tijdlijn

 • 01/02/2022: startdatum
 • 31/01/2024: einddatum

Contactgegevens

kurt.callewaert@howest.be
+32 473 34 04 65

Meer info

www.ic4.be

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan CS jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Cybersecurity fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw bedrijf?