Woordenlijst

A

API

API ’s zijn de manier waarop verschillende softwareprogramma's of apps met elkaar praten. Omdat deze taal strikt gedefinieerd is, zijn koppelingen tussen alle  apps ter wereld mogelijk.

API-economie

Dit is de nieuwe economie die ontstaat wanneer steeds meer bedrijven hun data en diensten via API 's aan elkaar linken.

artificial intelligence

Artificiële intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die software, machines en apparaten toelaten om hun omgeving te analyseren en vervolgens zelfstandig problemen op te los­sen of acties te ondernemen met een specifiek doel. Computers vertonen hierbij gedrag die bij mensen als intelligent zou beschouwd worden.

artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) of kunstmatige intelligentie is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. Via digitale technologieën … om bruikbare kennis te puren uit dataverzamelingen die voor mensen nauwelijks te doorgronden zijn. Het computersysteem kan los van mensen conclusies trekken uit een berg data en bijleren op basis van relevante data.

 

authenticatie

Authenticatie is het proces waarbij wordt gecheckt of een gebruiker, een andere computer of applicatie echt is wie hij/het beweert te zijn. Bij de authenticatie wordt de opgegeven identiteit gecontroleerd. 

B

back-up

Een back-up is een reservekopie van gegevens die zich op een gegevensdrager of binnen een applicatie bevinden. Hiermee kan je gegevens en programma's herstellen bij beschadiging, verlies, diefstal, gijzeling via ransomware ...

Botnet

Een botnet is een netwerk van geïnfecteerde computers dat op afstand kan bediend worden door cybercriminelen.

Botnets

Botnets zijn netwerken van geïnfecteerde computers die op afstand kunnen bediend worden door cybercriminelen.

C

cloud

De cloud is een techniek waarmee online diensten worden aangeboden. Cloud computing is het via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. Je hoeft lokaal geen servers of software meer te onderhouden.

cryptografie

Cryptografie is het versleutelen van informatie. Deze methode wordt online toegepast om data en communicatie te beveiligen.

cybersecurity

Cybersecurity is het beschermen van computers, servers, netwerken, mobiele toestellen, software, elektronische systemen en data tegen schadelijke aanvallen. Technisch gaat het om cryptografie en toegangscontrole die gebruikt worden om data te beschermen. Ook de operationele en managementmechanismen waarmee digitale systemen worden bestuurd en onderhouden, horen erbij.

D

deep learning

Deep learning is een categorie binnen machine learning . Deze maakt dat computers nieuwe dingen kunnen leren van grote hoeveelheden data, zoals getallen, tekst, geluid, beeld... Deep learning gebruikt diepe neurale netwerken die vaak meer dan één verborgen laag bevatten.

digitale economie

De digitale economie verwijst naar de economie die is gebaseerd op digitale computertechnologieën. Andere termen zijn: interneteconomie, nieuwe economie of webeconomie.

drone

Een drone is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. De bestuurder moet zich in de nabijheid bevinden (in line of sight). In België geldt een maximumhoogte van 90 meter voor professionele vluchten.

E

edge computing

Edge computing is een manier om dataverkeer te stroomlijnen en lokaal data in realtime te analyseren. Single board computers verwerken de data aan de rand van het netwerk in plaats van via een backend-server in de cloud .

explainability

De explainability van een AI-systeem zegt hoe goed verklaard kan worden waarom het systeem tot een bepaald resultaat komt.

Exploits

Hackers gaan op zoek naar kwetsbaarheden en verzilveren die vervolgens met exploits . Soms gaat het hierbij om eenvoudige acties die stap voor stap moeten worden uitgevoerd. Het kan evenwel ook met een eenvoudige reeks van commando’s die vanop een laptop gelanceerd worden. Hier is enig technologisch inzicht al essentieel. De meest verregaande manier is de ontwikkeling van een stuk software die de correcte werking van een computersysteem verstoren. Techneuten duiden dergelijke software aan met de term malware .

F

few-shot learning

Few-shot learning is een techniek die lerende modellen in staat stelt om slimmer te worden met kleine hoeveelheden trainingsdata.

G

gender bias

Gender bias duidt erop dat de competenties van mannen automatisch hoger dat die van vrouwen ingeschat worden. Deze ongelijkheid kan overgenomen worden door AI-systemen. In datasets waarop AI-modellen zich baseren, moet er aandacht zijn voor het ‘ontbiassen’ van gegevens.

H

harden

Harden betekent letterlijk: het verharden van je website. Door verschillende beschermingslagen toe te voegen, verminder je het potentiële aanvalsoppervlak. Cybercriminelen breken hierdoor moeilijk in. 

hardening

Hardening betekent letterlijk: het verharden van je website. Door verschillende beschermingslagen toe te voegen, verminder je het potentiële aanvalsoppervlak. Cybercriminelen breken hierdoor moeilijk in. 

I

inference

Inference is de stap in deep learning waarin het getrainde netwerk in een applicatie wordt geladen die met de echte data werkt.

K

kunstmatige intelligentie

Een ander woord voor artificiële intelligentie , ofwel AI

kwantumcomputer

Een kwantumcomputer is een nieuw soort computer waarbij de processor gebruikmaakt van de principes van de kwantummechanica. Zo'n processor kan in één keer dezelfde berekeningen uitvoeren over een zeer grote hoeveelheid data. Deze enorm krachtige toestellen komen er aan binnen misschien tien tot twintig jaar

L

latency

Latency is de tijd die verstrijkt tussen het versturen van data naar een server en het opnieuw ontvangen van data.

M

machine learning

Machine learning is de naam voor een hele gereedschapskist aan wiskundige technieken waarmee computers door middel van ervaring zichzelf verbeteren bij het uitvoeren van taken. De machine leert zichzelf iets, zonder dat een programmeur deze kennis moet programmeren.

malware

Malware is malicious software, ofwel kwaadaardige software. Deze tracht toegang te verkrijgen tot een computer door de eigenaar ervan in de val te lokken en bepaalde software te laten installeren. Malware kan bijhouden wat er op de computer gebeurt en schade aanbrengen zonder dat dit opvalt.

MOOC

Een MOOC is een letterwoord voor Massive Open Online Course, ofwel een opleiding via het internet.

multifactorauthenticatie

Multifactorauthenticatie staat toe om de authenticiteit van een gebruiker te verifiëren op meerdere manieren. Zo kan de toegangscontrole bij het inloggen op websites en apps worden aangescherpt.

N

Natural Language Processing

Natuurlijke taalverwerking (NLP ) is een subgebied van de taalkunde, computerwetenschap, informatietechnologie en kunstmatige intelligentie dat zich bezighoudt met de interacties tussen computers en menselijke (natuurlijke) talen. Het focust meer bepaald op het programmeren van computers om grote hoeveelheden natuurlijke taalgegevens te verwerken en te analyseren.

Natural Language Programming

Natural Language Programming  (of Processing) is een specialisatie van AI die zich bezighoudt met de menselijke taal, bijvoorbeeld computers die getraind worden om allerlei talen te begrijpen en te gebruiken waardoor ze in staat zijn om op tekst gebaseerde taken automatisch uit te voeren.

neuraal netwerk

Een artificieel neuraal netwerk bestaat minstens uit drie neuronen: een invoerneuron, een verwerkingsneuron en een uitvoerneuron. Berekeningen worden via complexe rekensommen gemaakt. Geavanceerde kunstmatige neurale netwerken hebben enorm veel lagen, wat een gigantische rekenkracht vraagt.

NLP

NLP is de afkorting van Natural Language Processing (of Programming). Het is een specialisatie van AI die zich bezighoudt met de menselijke taal, bijvoorbeeld computers die getraind worden om allerlei talen te begrijpen en te gebruiken waardoor ze in staat zijn om op tekst gebaseerde taken automatisch uit te voeren.

O

OWASP

OWASP (Open Web Application Security Project) is een non-profit organisatie die werkt aan een betere beveiliging van software. Het focust onder meer op de praktische beveiliging van applicaties. Hun bekende lijst van 10 belangrijkste mobiele kwetsbaarheden is de richtlijn voor de sector. Het voorziet ook in een Mobile Application Security Verification Standard en een MASVS testgids.

P

patch

Een patch is een installatiebestand dat een programma verbetert of een kwetsbaarheid of fout in een programma herstelt als een soort pleister.

patch management

Patch management is een omgeving van management systemen dat zorgt voor het verwerven, testen en installeren van meerdere patches (wijzigingen in de code om een probleem op te lossen of programma te verbeteren) op een computersysteem.

penetratietest

Een penetratietest of pentest is een toets van één of meer computersystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook gebruikt worden om in deze systemen in te breken.

penetration testing

Een penetratietest of pentest is een toets van één of meer computersystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook gebruikt worden om in deze systemen in te breken.

phishing

Phishing is een vorm van internetfraude. Mensen worden - vaak via e-mail - gelokt naar een valse website, die een kopie is van de echte website. Nadat ze er inloggen of hun creditcardnummer ingeven, worden ze opgelicht.

PLC

 Een programmeerbare logische controller (PLC ) is een digitale computer die gebruikt wordt voor de automatisering van de productielijn.

Q

quantumcomputer

Een quantumcomputer is een nieuw soort computer waarbij de processor gebruikmaakt van de principes van de kwantummechanica. Zo'n processor kan in één keer dezelfde berekeningen uitvoeren over een zeer grote hoeveelheid data. Deze enorm krachtige toestellen komen er aan binnen misschien tien tot twintig jaar

R

ransomware

Ransomware is die nieuwste vorm van malware . Deze vergrendelt computers en mobiele apparaten of versleutelt documenten en andere bestanden. Cybercriminelen die malware inzetten, vragen vaak losgeld om het netwerk, de toestellen en de gegevens weer vrij te geven.

S

single board computer

Een singleboardcomputer (SBC) is een complete computer op één printplaat. Deze bevat een microprocessor, geheugen, input/output en andere noodzakelijke onderdelen. Single board computers zijn in staat om de data te verwerken aan de rand van het netwerk in plaats van via een backend-server in de cloud .

speerpuntcluster

Het zwaartepunt van het Vlaams clusterbeleid ligt bij een paar grootschalige en ambitieuze speerpuntclusters. Deze speerpuntclusters ontwikkelen een langetermijnstrategie en competitiviteitsprogramma in een voor Vlaanderen strategisch domein, via een samenwerkingsverband tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheid (triple-helix). Ze voeren dit ook uit.

swarm intelligence

Zwermintelligentie is een vorm van kunstmatige intelligentie die gebaseerd is op collectief gedrag van gedecentraliseerde, zelforganiserende systemen. Ze bestaan doorgaans uit een populatie van eenvoudige agenten die zonder centrale controlerende structuur interageren met elkaar en hun omgeving.

T

TETRA

TETRA is een programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profitorganisaties.

transfer learning

Transfer learning is een machine learning techniek waarmee de ervaring van het ene AI-model toegepast wordt op een volgend model. Deze techniek reduceert de lange trainingstijd van systemen en het aantal benodigde datapunten

two factor authentication

Two factor authentication (2FA) is een authenticatie methode waarbij je online je identiteit bewijst door het doorlopen van twee stappen, bijvoorbeeld een wachtwoord en cijfercode van op je smartphone.

V

VLAIO Netwerk

In het VLAIO Netwerk brengt VLAIO alle organisaties samen die ten dienste staan van ondernemingen. Dit zijn: belangenverenigingen en federaties, kennis- en onderzoekscentra, clusterorganisaties, lokale besturen, overheidsinstellingen en private dienstverleners zoals banken, boekhouders en consultants.