Voka

Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen - is het grootste en meest nabije ondernemersnetwerk in Vlaanderen. Als netwerk van ondernemingen vertegenwoordigt Voka meer dan 18.000 ondernemingen en daarmee 65 procent van de toegevoegde waarde in Vlaanderen en 66 procent van de private werkgelegenheid. 

Als een van de zeven vertegenwoordigde sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), adviseert Voka de Vlaamse overheid op tal van sociaal-economische topics. Voka heeft vertegenwoordigers in een groot aantal instellingen, commissies, werkgroepen en projectorganisaties en werkt nauw samen met 28 sectororganisaties. 

Voka streeft naar een ondernemingsvriendelijk klimaat en verdedigt het algemeen belang van de ondernemingen op lokaal, Vlaams, nationaal en internationaal vlak.

Naast Voka vzw (centraal) bestaat Voka uit zes Voka – Kamers van Koophandel. Voor de Vlaamse ondernemingen in Brussel is er bovendien Voka Metropolitan. Voka vzw legt zich voornamelijk toe op standpuntbepaling, belangenbehartiging en projectwerking op Vlaams niveau, terwijl de Voka Kamers vooral sterk staan in regionale belangenbehartiging, netwerking en een sterke dienstverlening aan de bedrijven. 

Met Voka hebben we een uitgebreid en gevarieerd aanbod voor bedrijven om hen professioneel te ondersteunen via bepaalde producten en formats:

 • info- en inspiratiesessies,
 • begeleiden via lerende netwerken (Bryo, Plato, Familio, Accelero, Transitio),
 • individuele coaching,
 • opleidingen,
 • seminaries,
 • community-events.

Via het partnership met FIT ondersteunen we bedrijven in hun internationale ambities.
Met het ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’ bieden we bedrijven de mogelijkheid duurzaam ondernemen concreet vorm te geven.
Tenslotte zet Voka specifiek in op innovatie in de zorg via de Voka Health Community.

Je kunt terecht bij Voka voor:

 • Academisch onderzoek
 • Bedrijfsgericht en praktisch onderzoek
 • Concrete bedrijfsoplossingen
 • Integratie van oplossingen bij/voor bedrijven
 • Opleidingen voor ondernemingen
 • Sensibiliseren, inspireren en informeren over de mogelijkheden van AI & CS

Meer info

www.voka.be

Jouw contactpersoon

Philip Bogaert
philip.bogaert@voka.be