Minder dan 50% van ondernemingen heeft trainingsplannen voor personeel… en andere conclusies uit de Digiscan

Actua
door
Voka

De grote meerderheid van Vlaamse ondernemingen loopt achter op digitalisering en automatisch data verwerken. Minder dan de helft van de ondernemingen heeft bijvoorbeeld trainingsplannen voor zijn personeel. Dat leert de analyse na twee jaar Voka Digitale Quickscan. In dit artikel de acht belangrijkste vaststellingen.

""
Hoop je op geluk? Of werk je zelf aan een digitale strategie? © Foto Vikas Makwana, Unsplash

De Digitale Quickscan van Voka toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Het gemiddelde maturiteitsniveau van Vlaamse ondernemingen bedraagt 2,54 op 5. De mediaan ligt daarbij nog een stuk lager. 71 procent scoort onder de 3 op 5. Dit duidt op een matige digitaliseringsgraad.

De afgelopen twee jaar vulden meer dan duizend Vlaamse ondernemingen de DigiScan van Voka in. Hiermee analyseerden ze hun eigen digitale maturiteit. Tegelijkertijd leerden ze verbeterpunten kennen.

Dit artikel bundelt acht opmerkelijke vaststellingen.

#1. Digitale kloof tussen grote en kleine ondernemingen

De digitale kloof tussen grote en kleine ondernemingen blijft groot. De grootste ondernemingen steken er met kop en schouders bovenuit. Ook ondernemingen in de categorie van 10 tot 25 medewerkers scoren opmerkelijk goed. Dit is grotendeels te verklaren omdat deze categorie opmerkelijk veel dienstenbedrijven telt.

Dienstenbedrijven zijn digitaal meer matuur dan productiebedrijven. Ook exportintensieve ondernemingen zijn matuurder dan de gemiddelde onderneming, onafhankelijk van de bedrijfsgrootte.

#2. Geen duidelijke strategie en actieplan

Steeds meer Vlaamse ondernemingen hebben een strategie en actieplan... maar deze ‘goede leerlingen’ blijven in de minderheid. Bijna 60 procent van de bedrijven heeft geen gedocumenteerde strategie. Deze is nochtans een belangrijke randvoorwaarde om te starten met digitale transformatie.

Bijna 7 op de 10 hebben geen concreet actieplan. Daarentegen in het ideale scenario, hebben bedrijven een duidelijk actieplan met concrete termijnen, KPI's en verantwoordelijken per project.

Bijna 60 procent van de bedrijven heeft geen gedocumenteerde strategie. Deze is nochtans een belangrijke randvoorwaarde om te starten met digitale transformatie.
Voka DigiScan

#3. Externe evoluties onvoldoende opgevolgd

43 procent van de ondernemingen volgt trends en technologieën niet actief op. Ze zijn dus niet op de hoogte van externe evoluties zoals markttrends, technologieën zoals blockchain, artificiële intelligentie , nieuwe business modellen of hun concurrenten.

3 op de 10 volgen wel actief technologische evoluties binnen en buiten de sector op. Ze kijken regelmatig over het muurtje bij andere ondernemingen en organisaties.

#4. Zelden vast budget voor digitalisering

Slecht een kleine minderheid wijst een vast budget toe voor digitale transformatieprojecten. Het zijn vooral de grotere ondernemingen die jaarlijks een budget reserveren. Vaak gaat het over een percentage van de omzet.

#5. Verantwoordelijkheden onvoldoende gedefinieerd

Rollen en verantwoordelijkheden rond digitalisering zijn bij het gros van de ondernemingen onvoldoende gedefinieerd. Het aanstellen van een eindverantwoordelijke is nochtans zeer belangrijk om het succes van digitaliseringsprojecten te verhogen.

👉 Hoe staat het met de digitale maturiteit van jouw onderneming? Doe ook de Digitale Quickscan!

#6. Te weinig aandacht voor menselijk kapitaal

De meeste ondernemingen besteden te weinig aandacht aan het menselijk kapitaal en talent in de onderneming. Minder dan de helft van de ondernemingen heeft trainingsplannen voor zijn personeel, wat nochtans cruciaal is binnen digitale transformatie. Bij slechts 6 procent van de ondernemingen is er een gepersonaliseerd trainingsplan. Dit cijfer evolueert positief. 

#7. Cybersecurity blijft cruciaal aandachtspunt

6 op de 10 ondernemingen hebben geen digitale beveiligingsstrategie. Dat is penibel wanneer de meest recente CS barometer aantoont dat 1 op de 8 ondernemingen in Vlaanderen vorig jaar getroffen werden door cyberaanvallen.

Vooral kleinere ondernemingen maken onvoldoende werk van beveiligingsmaatregelen.

#8. Nog steeds veel manueel datawerk

Data worden veelal manueel verwerkt. De DigiScan toont aan dat slechts 1 op de 3 ondernemingen data automatisch verzamelt. Meer dan de helft van de grootste ondernemingen doet dit.

Bijna 50 procent van de ondernemingen verwerft inzichten op basis van rapporten die manueel worden opgesteld. Opvallend positief is dat ongeveer 30 procent van de ondernemingen wel automatisch inzichten verwerft op basis van data.

Meer dan 7 op de 10 productiebedrijven volgen hun processen grotendeels manueel op.

Laat je digitalisering subsidiëren

VLAIO heeft verschillende subsidies die je helpen op de weg naar meer digitalisering en bij het verhogen van je cybersecurity .

Start hier je digitalisering

TwitterLinkedIn