Lab: Naar een intelligente datagedreven onderneming

Locatie
Voka in Brugge
Start
Einde

Door de toenemende digitalisering verzamelt elke organisatie heel wat data. Maar wordt deze data ook ingezet? Slagen ondernemingen er in om deze om te zetten in kennis en waarde? Een bedrijf dat structureel gebruik maakt van de verzamelde data heeft volgens het toonaangevende McKinsey Instituut 23 keer meer kans om klanten aan te trekken, 6 keer meer kans op terugkerende klanten en 19 keer meer kans om winst te boeken. Kortom, alle departementen in een onderneming hebben baat bij systematisch inzetten van gegevens.

In dit Lab 'Het bouwen van een intelligente datagedreven onderneming' definieer je in vier sessies de mogelijkheden van data-analyse voor je eigen organisatie en zet je de stap van data verzamelen naar data gericht inzetten.

TwitterLinkedIn