AI Academy: lerend netwerk

Locatie
Fysieke locatie
Start
Einde

In dit Lerend Netwerk gaan we dieper in op AI-toepassingen, van idee tot implementatie en evaluatie. Je komt met een groep van een 15-tal ondernemers en experts met gemeenschappelijke uitdagingen rond AI gedurende ongeveer 1 jaar systematisch samen om kennis en ervaringen te delen, om uitgedaagd te worden met concrete business cases en om zelf jouw uitdagingen voor te leggen aan onze partners. Je brengt de thema’s aan. Wij zorgen voor kennis en ervaringsuitwisseling.