Hoe goed digitaliseert jouw bedrijf? Benchmark je met Vlaamse ondernemingen

Actua
door
Voka

Starten met Artificiële Intelligentie is geen doel op zich. Wel is het een mogelijke tool binnen een digitaliseringstraject die helpt bij het oplossen van problemen en het uitbouwen van een gezondere business. Benieuwd hoe jouw onderneming zich op digitaal vlak verhoudt ten opzichte van concurrenten? Check het via deze zes conclusies uit de DigiScan van Voka.

""
Met slechts 27 vragen doe je een digitale Quickscan van je onderneming. © Foto Voka

Conclusie 1. Meer ondernemingen hebben strategie

Een duidelijke strategie en actieplan blijven vaak achterwege bij Vlaamse ondernemingen.

Wat opvalt is dat bijna 60 procent van de bedrijven geen gedocumenteerde strategie heeft. Dit is zorgwekkend, zeker als je weet dat dit een belangrijke randvoorwaarde is om te starten met digitale transformatie.

Ook enigszins zorgwekkend is dat bijna 7 op de 10 nog geen concreet actieplan heeft. In het ideale scenario heeft men een duidelijk actieplan met concrete termijnen, KPI's en verantwoordelijken per project.

De DigiScan toont wel een positieve tijdsevolutie. Beide percentages rond het ontbreken van strategie en actieplan nemen af over de tijd heen.

Digitale Quick Scan - Lessons Learned
Leer van andere ondernemingen over de digitalisering van je eigen onderneming. © Foto Voka

Conclusie 2. Externe evoluties onvoldoende opgevolgd

Het merendeel van de ondernemingen houdt onvoldoende rekening met externe evoluties. Ze volgen te weinig de markttrends, technologieën zoals blockchain, artificiële intelligentie , cybersecurity , nieuwe business modellen en concurrenten.

Maar liefst 44 procent van de ondernemingen volgt trends en technologieën niet actief op. 

Wel positief is dat 3 op de 10 actief technologische evoluties binnen en buiten de sector opvolgen. Ze kijken over het muurtje bij andere ondernemingen of organisaties.

👉 Heb je groeiplannen binnen het thema digitalisering, innovatie, internationalisering, duurzaam en circulair ondernemen? Dien dan voor 22 mei je project in voor kmo-groeisubsidie.

Ga naar de kmo-groeisubsidie

Conclusie 3. Rollen en verantwoordelijkheden niet helder

Een andere vaststelling is dat rollen en verantwoordelijkheden rond digitalisering bij het gros van de ondernemingen onvoldoende zijn gedefinieerd. Nochtans is het zeer belangrijk om dat wel te doen om het succes van alle digitaliseringsprojecten te verhogen. 

Ook het aanstellen van een eindverantwoordelijke is belangrijk.

Over DigiScan

Voka heeft in samenwerking met Deloitte en in opdracht van VLAIO binnen het Programma Ondernemerschap de Voka DigiScan ontwikkeld. Tussen augustus 2020 en februari 2023 vulden meer dan 1.900 organisaties deze scan in. Ongeveer 1.100 bedrijven vulden de scan volledig in.

De scan werd voornamelijk ingevuld door de kleinere kmo's. 54 procent van de deelnemende ondernemingen waren kmo’s in de categorie van bedrijven tot 25 werknemers. 24 procent van de respondenten heeft meer dan 100 werknemers. 

Heb je de DigiScan voor jouw bedrijf nog niet ingevuld?
Dit kan nog steeds via voka.be/digitale-quickscan

Conclusie 4. Weinig opleidingsplannen voor personeel

De meeste ondernemingen besteden te weinig aandacht aan het aanwezige talent. Minder dan de helft van de ondernemingen heeft opleidingsplannen voor zijn personeel. Nochtans is dit cruciaal binnen digitale transformatie. 

Bij slechts 6 procent van de ondernemingen is er een gepersonaliseerd trainingsplan. Ook deze cijfers evolueren positief over de jaren heen.

Conclusie 5. Cybersecuritystrategie wordt populairder

Het percentage bedrijven met digitale beveiligingsstrategie neemt toe, tot 45 procent in 2022. Terwijl dit 42 procent was in 2021 en 39 procent in 2020. Werpen de vele sensibiliseringsacties van Voka, VLAIO en partners stilaan zijn vruchten af?

""
Het percentage bedrijven met digitale beveiligingsstrategie neemt toe, tot 45 procent in 2022. © Foto DCStudio, Freepik

Ondanks deze positieve trend hebben nog te veel ondernemingen geen digitale beveiligingsstrategie. Nochtans leert de meest recente Cybersecurity barometer dat 1 op de 8 ondernemingen in Vlaanderen vorig jaar getroffen werden door cyberaanvallen

Vooral kleinere ondernemingen maken onvoldoende werk van beveiligingsmaatregelen. Dat baart zorgen. Want ook al zijn ze in vergelijking met grotere ondernemingen net iets minder vaak het doelwit, de aangerichte schade is proportioneel wel groter.

Conclusie 6. Data worden manueel verzameld en geanalyseerd

Op het vlak van data gebeurt nog steeds veel werk manueel. Slechts 1 op de 3 ondernemingen verzamelt automatisch data.

Bij de grootste ondernemingen gaat het wel over meer dan 1 op 2. Hier kunnen we opmerken dat bijna 50 procent van de ondernemingen inzichten verwerven op basis van rapporten die manueel worden opgesteld.

Ongeveer 30 procent van de ondernemingen verwerft wel automatisch inzichten op basis van data. Dit is toch een hoog percentage.
 
Ook bij productiebedrijven zien we tenslotte dat processen nog grotendeels manueel worden opgevolgd. De cijfers tonen aan dat dit voor meer dan 7 op 10 productiebedrijven nog steeds geldt.

TwitterLinkedIn