Agoria

Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. Er werken ongeveer 200 werknemers. Ruim 1.950 Belgische technologiebedrijven zijn aangesloten bij Agoria.

In een maatschappij waarin technologie bijdraagt tot het verbeteren van de levenskwaliteit, kunnen bedrijven op Agoria rekenen om:

 • Al wie door technologie geïnspireerd is te verbinden
 • Het succes van bedrijven te verhogen
 • Een duurzame toekomst vorm te geven

Al wie door technologie geïnspireerd is, verbinden

Agoria verbindt zijn leden binnen bedrijfsgroepen en creëert de juiste voedingsbodem voor technologische ontwikkelingen.

Daarnaast speelt Agoria een belangrijke rol in de verhoging van het bewustzijn rond en de adoptie van technologische innovaties: van de ontwikkeling van artificiële intelligentie over drones tot cybersecurity . De organisatie helpt zijn lidbedrijven om innovatieve technologieën te ontdekken en implementeren, hun eigen innovatievermogen te benchmarken ten opzichte van gelijkaardige bedrijven en hun product- en dienstenaanbod te innoveren.

Om innovatie te versnellen en een regelgevend kader te scheppen, zet Agoria ecosystemen op. Voorbeelden van dergelijke ecosystemen zijn smart cities, smart buildings, smart mobility, smart energy en smart health.

Het succes van bedrijven verhogen

Ondernemingsadvies met kennis van zaken


De experts van Agoria adviseren de lidbedrijven in elk aspect van hun bedrijfsvoering. Leden worden op de hoogte gehouden van trends binnen de sector en krijgen toegang tot een uitgebreide bibliotheek van nuttige documenten, tools en templates. 

Een breed netwerk dat deuren opent

Agoria ondersteunt lidbedrijven bij hun verdere groei met netwerkactiviteiten. Het brengt ondernemingen uit verschillende domeinen samen om elkaar te versterken via kennisdeling en ervaringsuitwisseling. Dit netwerk is zowel nationaal actief als internationaal in de vorm van 6 technologieclubs die zich toespitsen op specifieke markten. Voorbeelden van netwerkactiviteiten zijn de frequente thematische seminaries die commerciële partners verbinden rond technologienoden en investeringsmogelijkheden. 

Klaar voor de digitale toekomst

Door middel van 7 concrete transformaties worden maakbedrijven economisch duurzamer. Tegelijkertijd zorgen ze voor een stabiele lokale economie en tewerkstelling. Bedrijven die deze transformaties succesvol doorvoeren, worden door Agoria en Sirris bekroond met het Factory of the Future-label. Deze fabrieken van de toekomst hebben in 2018 meer dan een half miljard euro geïnvesteerd en zagen hun tewerkstelling met 11 procent toenemen. 

Een duurzame toekomst vormgeven

Agoria behartigt de belangen van lidbedrijven bij beslissingsnemers op lokaal, gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau. Het doel is om een gunstig klimaat te creëren voor technologische ontwikkeling en hindernissen weg te nemen die het economische of maatschappelijke potentieel van leden belemmeren. 

Agoria geeft zijn lidbedrijven een stem in het beleid

Op elk beleidsniveau vertegenwoordigt Agoria de standpunten van zijn leden en de belangen van de technologiesector.

 • Op federaal niveau heeft de organisatie via het VBO invloed op belangrijke dossiers zoals het interprofessioneel akkoord, de digitale servicebelasting en de RSZ.
 • Op gewestelijk niveau stimuleert ze investeringen van de overheden: de Waalse ondersteuning voor bedrijven die inspanningen leveren om hun CO2-uitstoot te verminderen, de Brusselse investering in nieuwe opleidingscentra, het promoten van artificiële intelligentie en cybersecurity in Vlaanderen,...
 • Op Europees niveau is Agoria lid van meer dan 40 Europese comités en van Business Europe. 

Je kunt terecht bij Agoria voor:

 • Opleidingen voor ondernemingen
 • Matchmaking en netwerking
 • Begeleiding en advies
 • Link met federale, Europese en internationale initiatieven
 • Toegang tot breed ecosysteem

Meer info

www.agoria.be

Jouw contactpersoon

Lies Vervaet
lies.vervaet@agoria.be