Artsen winnen 5 minuten per consultatie met de Vlaamse AI-tool Bingli

Verhaal
In samenwerking met

Imec iStart incubator, Agoria, Start it @KBC, In4care en VLAIO
 

Wist je dat een arts in België gemiddeld slechts een kwartier heeft om zijn patiënt te zien? En dat dat vaak niet voldoende is? De Antwerpse AI-app Bingli serveert de oplossing.

UPDATE - oktober 2022. Bingli wordt nu al gebruikt door zo’n 1.500 dokters en 12 ziekenhuizen in ons land. De app heeft al 750.000 patiënten over de vloer gehad. Het Vlaamse bedrijf achter deze medische AI-technologie heeft zopas 5,4 miljoen euro opgehaald om zijn activiteiten ook in de rest van Europa en Amerika te ontplooien.

In België trekt een arts gemiddeld een kwartier uit om zijn of haar patiënt te zien. Dat is veel meer dan in Nederland (9 minuten), in Duitsland (7 minuten) en in veel andere landen (4 minuten of minder)... maar het is niet altijd voldoende.

Wanneer patiënten dan nog eens slecht voorbereid zijn of niet to the point komen, leidt dat tot frustratie en ongeduldigheid bij arts én patiënt.

Chatbot doet slim medisch interview

"Een groot stuk van de consultatie wordt vandaag gespendeerd aan het verzamelen van informatie", vertelt Tom Van De putte, mede-oprichter van Bingli in de reeks Healthtech Innovators van Agoria. “Het komt er dus op aan om de beperkte tijd zo optimaal mogelijk te benutten."

Dit voorbereidend werk kan perfect digitaal en op voorhand. Bingli maakt dit mogelijk.

Tom Van de Putte (links) en Piet Van de Steen, oprichters Bingli
Tom Van de Putte (links) en Piet Van de Steen, oprichters Bingli

Bingli is een Vlaamse chatbot die via het gebruik van artificiële intelligentie de patiënt voorbereidt op de consultatie bij de arts. Tom en medevennoot Piet Van de Steen ontwikkelden hem in Antwerpen met de steun van Imec iStart incubator, Start it @KBC en In4care.

5 minuten pure winst

"De manier waarop artsen redeneren, vangen wij op door algoritmes, waardoor wij relevante vragen kunnen stellen aan de patiënt. Omdat de consultatie bij de arts voorbereid is met Bingli, zal het beknopte gesprek tussen arts en patiënt vlotter en kwalitatiever verlopen.
De eerste resultaten zijn indrukwekkend. Op een consultatie van 15 minuten wint de arts vijf minuten."

"We gebruiken hiervoor de techniek van het 'differentieel diagnostisch redeneren'", zegt Tom. "Op basis van de informatie die we krijgen, berekenen we potentiële diagnoses."

En hier komt... een betrouwbare diagnose

De lijst diagnoses wordt steeds betrouwbaarder naarmate het interview vordert. Op het einde van het interview ontstaat een goed zicht op de potentiële diagnoses. Deze gebruikt de arts als beslissingsondersteunende tool.

"Als de tijd beperkt is, denk bijvoorbeeld aan de spoeddienst, is het handig om een lijst te hebben met een differentiële diagnose", zegt Tom. "Het zijn er telkens minstens vijf en we kunnen gaan tot 20 diagnoses. Dat verruimt de blik van de arts op het diagnostisch landschap."

Tom Van De putte, CEO Bingli
Omdat de consultatie bij de arts voorbereid is, verloopt het gesprek tussen arts en patiënt vlotter en kwalitatiever.
Tom Van De putte, CEO Bingli

AI-algortime stelt 10 vragen

De tien vragen van het digitale medische interview, liggen niet op voorhand vast. Wel berekent de chatbot ze op basis van de antwoorden die de patiënt geeft.

Bingli app op een tablet
Het medische interview wordt gebruiksvriendelijker met illustraties.

Groeisubsidie via VLAIO

Eerder ontvingen Tom en medevennoot Piet Van de Steen een kmo-groeisubsidie van VLAIO.

"Met deze subsidie konden we een developer aanwerven die zich bezighoudt met databaseonderzoek. Dat is al een eerste stap in de goede richting in het opschalen naar nieuwe markten", vertelt Tom in het uitgebreid interview Tijd voor wat echt telt: de patiënt.

Om te commercialiseren en internationaliseren wees VLAIO hen de weg naar Flanders Investment & Trade (FIT). Via hen kan Bingli hopelijk ook potten breken in Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Vraag ook je kmo-groeisubsidie

Tom Van de Putte (rechts) en Piet Van de Steen aan het werk aan de computer
Piet Van de Steen (links) en Tom Van de Putte rollen Bingli uit vanuit Antwerpen

De app spreekt 15 talen

Afhankelijk van de toepassing, wordt het interview in 3 tot 15 talen aangeboden. Hierdoor wodt de informatieoverdracht van patiënt naar arts nog gemakkelijker gemaakt. De patiënt vult de vragen in zijn of haar moedertaal in. De arts leest daarna vlotjes de informatie in de eigen taal.

Wanneer je binnenkort naar een ziekenhuis moet, bestaat de kans dat je de app leert kennen. UZ Antwerpen, AZ Alma in Eeklo, Ziekenhuis Oost-Limburg,… zijn enkele van de ziekenhuizen waar Bingli wordt uitgerold.

Lees verder in het artikel Bingli zet AI in voor slimme medische interviews

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?