Onderzoeksprogramma Cybersecurity

Het Vlaams Onderzoeksprogramma Cybersecurity is het belangrijke eerste luik uit het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity. Het zorgt voor concrete ontwikkelingen waarmee bedrijven een toppositie in CS kunnen veiligstellen of veroveren.

Het doel van het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity is bedrijven beschermen tegen cyberaanvallen. Het plan ondersteunt de evolutie naar een betere cybersecurity . Hierin is ook een hogere CS-maturiteit cruciaal.

Op deze pagina zoomen we in op het belangrijke eerste luik van dit Vlaams Beleidsplan CS: het strategisch basisonderzoek.

Het doel van het Onderzoeksprogramma CS is het strategisch basisonderzoek versterken.
Vlaams Beleidsplan Cybersecurity

8 miljoen per jaar

Vlaanderen behoort tot de internationale top op het vlak van onderzoek naar relevante cybersecurity -domeinen, zoals cryptografie en het beveiligen van gedistribueerde systemen, wat meerdere individuele computers zijn verbonden door een netwerk. 

Met een jaarlijkse investering van 8 miljoen euro voor strategische onderzoekscentra en universiteiten focust het beleidsplan op deze sterktes.

Het basisonderzoek wordt gecoördineerd door Wouter Joosen en Bart Preneel van KU Leuven.

➡ Ontdek de voordelen voor jouw onderneming. Lees het interview met de verantwoordelijken: 'Hoe helpt het CyberSecurity-onderzoeksprogramma Vlaamse ondernemingen?'

Opbouw Onderzoeksprogramma

Vlaanderen investeert in top strategisch basisonderzoek gericht op:

 • het ontwikkelen van nieuwe kennis 
 • wetenschappelijke doorbraken 
 • talent op wereldniveau brengen en houden

Telkens in domeinen waarin Vlaanderen reeds excellent presteert én waar de synergie mogelijk is met de vraaggedreven implementatie-agenda van het Vlaamse bedrijfsleven. 

Vier onderzoekslijnen

Er werden vier onderzoekslijnen gedefinieerd binnen Cybersecurity Research Flanders. Deze vormen een stabiel kader op lange termijn. In de toekomst kunnen ook regelmatig nieuwe thema’s aan bod komen.

Voor de praktische implementatie wordt voor elk van deze vier onderzoekslijnen een roadmap opgemaakt. Deze zal  door Vlaamse bedrijven en internationale experten gevalideerd worden.

Onderzoekslijn 1. Software- en applicatiebeveiliging


Voor een grote fractie van de veiligheidsincidenten is de uitbuiting van een of andere zwakheid in de software een sleutelelement. Dit bevestigt de nood aan basisonderzoek over de kwaliteit van beveiligingssoftware en applicatielogica en de betrouwbare koppeling tussen beide.

Veilige code zorgt voor grotere cybersecurity
© Foto Markus Spiske, Unsplash

Er wordt ingezet op drie belangrijke uitdagingen: 

 • Het ondersteunen van een beveiligingsmethodiek die toepasbaar is in de volledige levenscyclus van software en applicaties. 
 • Het ontwikkelen van verificatietechnologie die harde garanties levert voor belangrijke (beveiliging)kritische eigenschappen van software.
 • Kerntechnologie die toekomstige softwareontwikkelingen inherent veiliger maakt.

Onderzoekslijn 2. Kritische beveiligingsdiensten voor diverse platformen

Een groot aantal beveiligingsoplossingen steunt op de controle van gebruikers, op basis van hun identiteit of toegekende rechten en persmissies, en op de evaluatie of de gebruiker in kwestie de toelating heeft om functionaliteit uit te voeren, toegang te krijgen tot informatie, enzovoort. 

Authenticatie van vrouw
© Foto Erik Mclean, Unsplash

Deze beveiligingsfunctionaliteit wordt geleverd door kritische beveiligingsdiensten die gebaseerd zijn op authenticatie , autorisatie en audit. Dit onderzoeksdomein evolueert zeer snel en wordt bovendien uitgebreider, aangezien het verregaand gebruik van diverse databronnen de complexiteit van deze uitdaging aanzienlijk verhoogt.

Onderzoekslijn 3. Systeem- en infrastructuurbeveiliging

Vele punten worden verbonden door een netwerk
© Foto Alina Grubnyak, Unsplash

Deze onderzoekslijn bevat naast de voor de hand liggende systeem- en infrastructuurdimensie ook een activiteit die de beveiligingsbeheer en –operaties ondersteunt. Ze wordt aangevuld met een multidisciplinair luik dat de nodige aandacht geeft aan policy en regelgeving.

Onderzoekslijn 4. Technologische bouwblokken

Server met blauwe en grijze internetkabels
© Foto Jordan Harrison, Unsplash

Beveiligingstechnologie steunt op een aantal kernbouwblokken, die in deze onderzoekslijn bestudeerd en ontwikkeld worden: 

 • veilige hardware
 • cryptografische algoritmen
 • protocollen

Tevens is hier aandacht voor de veilige implementatie ervan en voor oplossingen die veilige communicatie mogelijk maken.

Hoe helpt het CS-onderzoeksprogramma Vlaamse ondernemingen?

Programmadirecteuren Wouter Joosen en Bart Preneel geven in dit interview het antwoord op 10 belangrijke vragen over het Onderzoeksprogramma. Onder meer:

 • Wat is het doel van het onderzoeksluik?
 • Hoe wordt het onderzoek aangepakt?
 • Voor welke sectoren worden er CS-toepassingen ontwikkeld?
 • Hoe versterkt dit onderzoek de Vlaamse bedrijven?
➡ Lees: Hoe helpt het CS-onderzoeksprogramma Vlaamse ondernemingen?

Versterk je cybersecurity met dit Raamwerk cybersecurity

Alle Vlaamse bedrijven staan voor de overweldigende opdracht om hun cyberveiligheid permanent te verbeteren en up-to-date te houden.

Om gaandeweg het spoor niet bijster te raken, ontwikkelden de specialisten van het Departement Computerwetenschappen van de KU Leuven dit cybersecurity -raamwerk.

➡ Lees over het Raamwerk cybersecurity. Creëer overzicht met deze checklist

Info en contactgegevens van de vier onderzoekspartners

Het samenspel tussen wetenschap, bedrijven, organisaties en overheid is cruciaal voor de ontwikkeling van cybersecurity -innovaties in Vlaanderen. 

De partners van het Onderzoeksprogramma behoren met hun state-of-the-art onderzoek en toonaangevende demonstratoren tot de wereldtop in CS. Ze dragen ertoe bij dat Vlaanderen een voortrekkersrol speelt in de datagedreven vierde industriële revolutie.

Per universiteit geven we de gegevens van één lab. Voor meer info: contacteer de verantwoordelijke van de organisatie.

SOFT Lab van VUB

Wolfgang De Meuter: wdmeuter@vub.ac.be
soft.vub.ac.be

Computer Systems Lab van UGent

Bjorn De Sutter: Bjorn.DeSutter@UGent.be
www.ugent.be

CiTiP van KU Leuven

Peggy Valcke: peggy.valcke@kuleuven.be
www.law.kuleuven.be

imec

gegevens volgen nog