Vlaams Beleidsplan Cybersecurity

Het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity bestaat uit drie delen die elkaar aanvullen en versterken.

1. Versterken van top cybersecurity -onderzoek in Vlaanderen

Vlaanderen behoort tot de internationale top op het vlak van onderzoek naar relevante cybersecurity-domeinen, zoals cryptografie (het versleutelen van informatie) en het beveiligen van gedistribueerde systemen (meerdere individuele computers verbonden door een netwerk). Met een jaarlijkse investering van 8 miljoen euro voor strategische onderzoekscentra en universiteiten focust het beleidsplan op deze sterktes.

Het Onderzoeksprogramma CS, gecoördineerd door de KU Leuven, bestaat uit vier onderzoekslijnen op lange termijn waarbinnen geregeld nieuwe thema’s aan bod kunnen komen.

  • Software- en applicatiebeveiliging
  • Kritische beveiligingsdiensten voor diverse platformen
  • Systeem- en infrastructuurbeveiliging
  • Technologische bouwblokken: veilige hardware, cryptografie en veilige communicatie

Voor de praktische implementatie wordt voor elk van deze vier onderzoekslijnen een roadmap opgemaakt die door Vlaamse bedrijven en internationale experten gevalideerd zal worden.

➡ Klik door naar de gespecialiseerde website Cybersecurity Research Flanders voor meer informatie over dit cybersecurity Onderzoeksprogramma.

2. Gebruik van cybersecurity -oplossingen door bedrijven stimuleren

Van advies…

De absolute prioriteit van het beleidsplan is het vertalen van excellent onderzoek naar concrete toepassingen door bedrijven in Vlaanderen. Daarvoor gaat jaarlijks 9 miljoen euro naar het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), dat deze middelen zal inzetten om te werken aan de algemene digitalisering van de Vlaamse economie. En dat samen met het VLAIO Netwerk bedrijven gaat informeren, sensibiliseren én begeleiden bij hun eerste ervaringen met cybersecurity-oplossingen.

… tot concrete toepassingen

Verder zet VLAIO bestaande subsidie-instrumenten (Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, ICON-projecten, Baekeland-mandaten, …) in om bedrijven te ondersteunen bij het gebruik van cybersecurity-oplossingen. Alles samen dus van coaching en advies tot concrete toepassingen en onderzoekstrajecten op bedrijfsniveau.

Hoe wint jouw onderneming bij het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity ?

De Vlaamse overheid investeert jaarlijks 20 miljoen euro in het actieplan Cybersecurity (CS) . Wat betekent het beleidsplan voor jouw bedrijf? Hoe kan je een cyberoplossing leveren aan de Vlaamse overheid? Bij wie kan je terecht voor subsidies? 
Lees het artikel Dit betekent het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity voor jouw bedrijf

3. Bewustmaking en opleiding

Verder voorziet het plan jaarlijks 3 miljoen euro voor acties rond bewustmaking en opleiding bij zowel bedrijven als de brede bevolking. Hiervoor slaan VLAIO en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie de handen in elkaar, samen met VDAB, Syntra, de hogeronderwijsinstellingen en andere stakeholders. 

Download het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity