LogiCare AI beoogt het vereenvoudigen, automatiseren en optimaliseren van de logistieke keten binnen de zorginstelling

Ontwikkeling
Projectorganisator
Thomas More
In samenwerking met

Begeleidingsgroep bestaande uit UZ Brussel, UZ Antwerpen, Raccoons Group, Agoria, AZ Sint-Maarten, Sentigrate, Cropland, Gasthuiszusters Antwerpen, Voka Healthcare Community, IBM, Zorgnet Icuro, Senior Living Group, AZ Herentals, VIL, Galenus, ML6, Infohos Solutions, Sparkle

Zorgverleners vervullen een essentiële taak in onze maatschappij. Dat toont de huidige coronacrisis nogmaals aan. Maar een overdaad aan bijkomende, secundaire taken zoals goederenlogistiek en administratie verhoogt de tijds- en werkdruk van het zorgberoep nodeloos. Het project LogiCare AI beoogt het vereenvoudigen, automatiseren en optimaliseren van de logistieke keten binnen de zorginstelling door het inzetten van slimme technologie en voorspellende algoritmes.

Voor wie?

Dit project LogiCare AI van Thomas More Hogeschool & Universiteit Hasselt richt zich tot:

 • Ziekenhuizen & woonzorgcentra en hun logistieke medewerkers en zorgverleners
 • Technische spelers: logistieke softwarebedrijven, AI-ontwikkelaars, track-and-trace technologiebedrijven
 • Logistieke spelers
 • Bijhorende sectororganisaties

Projectdoelstellingen?

Concreet worden door middel van dit project de goederenstromen automatisch in kaart gebracht door track-and-trace technologie. Door artificiële intelligentie wordt de goederenvraag nauwkeuriger voorspeld. 

Op deze manier kunnen tijdswinst voor het personeel, verbeterde dienstverlening en werkbeleving maar ook rechtstreekse kostenbesparingen gerealiseerd worden.

 • Marktexploratie met betrekking tot goederenstromen binnen een zorginstelling, het potentieel van trackingtechnologie en artificiële intelligentie ter optimalisatie en de drempels en drijfveren bij implementatie (change management) 
 • Vertaling van kennis en technologie naar concrete toepassingen aan de hand van enkele haalbare proof-of-concepts waar effectiviteit en efficiëntie getest worden
 • Kennisverspreiding via adviesrapport en implementatiegids (concreet stappenplan en data-matureitsmeting)
""
Een verpleegsters rolt een premature baby door de ziekenhuisgangen. © Foto Hush Naidoo Jade Photography, Unsplash

Wat kan je verwachten?

Adviesrapport ‘AI en zorglogistiek binnen Vlaanderen’, dat in kaart brengt:

 • de goederenstromen binnen zorginstellingen en hun potentieel voor implementatie van AI
 • de technische mogelijkheden om deze te tracken, te optimaliseren en te voorspellen met AI
 • de drempels en drijfveren voor implementatie van AI bij logistieke medewerkers en zorgverleners (change management) 

Implementatiegids, bestaande uit:

 • AI-inspirator met inspirerende cases
 • AI-checklist die de maturiteit van een zorginstelling voor de implementatie van zorglogistieke AI nagaat
 • AI-evaluator met parameters en beslissingsfactoren, om nieuwe of reeds uitgevoerde implementaties te evalueren 
 • AI-realisator met concreet stappenplan voor de implementatie van AI binnen de zorglogistiek

Vier prototypes van concrete toepassingen, uitgewerkt binnen de doelgroepen (inclusief functionele/technische analyse) 

Tijdlijn

 • 01/10/2021: Startdatum
 • Halfjaarlijkse rapporteringen en opleveringen
 • 30/09/2023: Einddatum

Contactgegevens

Marijke Brants
marijke.brants@thomasmore.be
+32 494 11 89 92

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?