Thomas More

Aan de Thomas More-hogeschool voeren we toegepast onderzoek uit naar de mogelijkheden van AI binnen ondernemingen en bedrijven. Bedrijven kunnen samenwerken met de vestigingen Thomas More Mechelen-Antwerpen en Thomas More Kempen. 

Thomas More Mechelen-Antwerpen

Thomas More Mechelen-Antwerpen richt zich op technologische ontwikkeling van AI: hardware platformen afstemmen op de meest geschikte AI-algoritmes en ontwikkeling van on-edge embedded devices (IoT). Daarbij stellen wij de mens centraal (human-centered AI) en kijken we naar de interactie tussen mens en slimme systemen.

We onderzoeken hoe we AI op een betrouwbare, efficiënte én ethisch verantwoorde manier kunnen toepassen, met een 'getting-things-done' houding tegenover uitdagingen. We maken wanneer mogelijk gebruik van explainable AI, zodat AI een tool wordt voor ondernemingen om oorzaken van problemen te achterhalen en inzicht te geven in processen.

Thomas More Kempen

Thomas More Kempen heeft twee onderzoekscentra die onderzoek verrichten rond AI: 

 1. KCE, het kenniscentrum energie, past AI toe om meer inzichten te krijgen in energetische verbruiken en data uit o.a. een klimaatcomputer. Voor complexe problemen waarin veel processen interageren, is het immers niet altijd eenvoudig om een diagnose te stellen en een oplossing te vinden. 
  Met deze methode adviseren wij bedrijven, bijvoorbeeld over hoe de glastuinbouw hun klimaatcondities beter onder controle kunnen houden. 
 2. De onderzoeksgroep Mobilab&Care werkt regelmatig aan nationale en internationale projecten waarin AI en machine learning centraal staan. Deze projecten situeren zich steeds in de gezondheidszorg. Artificiële intelligentie , en meer specifiek machine learning, wordt door de onderzoekers ingezet om feedback algoritmes te ontwikkelen en te verfijnen.
  Daarnaast ontwikkelen we software back-end en bijhorende algoritmes om de data die verzameld worden met wearables vlot beschikbaar te stellen voor de eindgebruiker en de professional. De software presenteert de data overzichtelijk op een dashboard en AI wordt ingebouwd.

Je kunt terecht bij Thomas More voor:

 • Academisch onderzoek
 • Bedrijfsgericht / praktisch onderzoek
 • Concrete bedrijfsoplossingen
 • Integratie van oplossingen bij/voor bedrijven
 • Opleidingen voor ondernemingen
 • Anders:...

Meer info

Jouw contactpersoon

Lynn Houthuys (Thomas More Mechelen-Antwerpen)
lynn.houthuys@thomasmore.be

Ingrid Adriaensen (Thomas More Kempen )
ingrid.adriaensen@thomasmore.be