Dit betekent het Vlaams Beleidsplan AI voor jouw bedrijf

De Vlaamse overheid investeert jaarlijks 30 miljoen euro in het onderzoek naar en het gebruik van artificiële intelligentie (AI). Wat betekent het beleidsplan voor jouw bedrijf? En bij wie kan je terecht voor subsidies?

Minister van Innovatie Hilde Crevits test een VR-bril uit
Minister van Innovatie Hilde Crevits test een VR-bril uit

De opportuniteiten in AI zijn groot...

Verschillende studies en bedrijven tonen aan dat AI een grote impact zal hebben op het productaanbod en de productieprocessen. Wie de opportuniteiten grijpt, zal concurrentieel blijven. Het Beleidsplan Artificiële Intelligentie voorziet bijvoorbeeld dat bedrijven beter de vragen en behoeften van hun klanten kunnen voorspellen. 


AI zal ervoor zorgen dat productieprocessen goedkoper en kwaliteitsvoller worden, dat marketing doeltreffender kan en ondernemingen hun aanpak verder kunnen personaliseren. Welke opportuniteiten vormt AI voor jouw organisatie?

… voor elk bedrijf

Elke Vlaamse onderneming kan deze opportuniteiten grijpen. Het Vlaams Beleidsplan richt zich op kleine en grote bedrijven in alle sectoren. Zowel doorgedreven gedigitaliseerde bedrijven als bedrijven die minder ver staan in hun digitale transformatie kunnen rekenen op de visie, de maatregelen en voordelen uit het plan.

Focus op praktische toepassingen…

Het Vlaams Beleidsplan legt de nadruk op het gebruik van AI door de industrie, het behouden en versterken van onze toppositie en het meer en sneller lokaal inzetten van beschikbare technologieën. 

Bedrijven doen hun voordeel met deze geïntegreerde benadering, die loopt over de hele
kennisketen van onderzoek tot toepassing in de industrie en de hele samenleving.

Het Vlaams Beleidsplan AI bevat drie speerpunten:

  1. Top strategisch basisonderzoek voor het gericht ontwikkelen van nieuwe kennis, wetenschappelijke doorbraken en talent op wereldniveau.
  2. AI-toepassingen in het bedrijfsleven.
  3. Een sterk flankerend beleid rond opleidingsnoden voor de arbeidsmarkt en de juridische, ethische, democratische en socio-economische aspecten van AI.

Lees hier meer over het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie, met een gedetailleerde toelichting van deze drie luiken.

… vanuit wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoeksprogramma, gecoördineerd door Sabine Demey, is bedoeld om een competitief voordeel uit te bouwen in AI-disciplines waarin Vlaanderen tot de top behoort. De kennis die hier opgebouwd wordt, vloeit verder naar onze bedrijven. 

De wetenschappers werken aan vier grote uitdagingen op het vlak van artificiële intelligentie . Ze zoeken naar…

  • oplossingen om AI in te zetten voor complexe beslissingen. 
  • methoden om realtime en energie-efficiënt AI-toepassingen te laten draaien. 
  • de beste manieren om multi-actor en collaboratieve AI te ontwikkelen
  • Human-like AI

Ondernemingen kunnen de onderzoeksinstellingen contacteren om samenwerkingen op te zetten. Welke uitdaging inspireert jouw onderneming? 

Overheid geeft het voorbeeld 

De overheid creëert zelf een hefboom door in haar overheidsdiensten maximaal de mogelijkheden van AI-toepassingen te exploreren en te faciliteren. Via het Programma Innovatieve overheidsopdrachten (PIO) creëert de overheid extra mogelijkheden om, samen met bedrijven en onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en slimme antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen. 

Het Vlaamse PIO-programma biedt dus heel wat mogelijkheden voor startende en ervaren aanbieders van AI-technologieën en -diensten.

Er zijn subsidies voor AI-projecten

Ook financieel worden bedrijven gesteund bij het uitwerken van AI-projecten en -opleidingen. Elk Vlaams bedrijf kan een beroep doen op de voorziene middelen wanneer het aan onderzoek doet, wanneer het AI-toepassingen integreert en wanneer het opleidingen organiseert en medewerkers opleidingen laat volgen. 
Tegelijkertijd werkt dit Vlaamse budget als hefboom naar andere financieringsbronnen. Denk maar aan projecten van de Europese Unie, bilaterale samenwerking met industriële partners en het ophalen van risicokapitaal.

VLAIO is je aanspreekpunt

Je hoeft zelf de weg niet te zoeken tussen de vele mogelijkheden voor steun en financiering. VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen, is de motor voor AI-toepassingen en -projecten in het bedrijfsleven. Het zet hiervoor zijn bestaande diensten en steunmaatregelen in.

VLAIO is dan ook je eerste aanspreekpunt. Vanuit jouw noden en projecten stippelt het agentschap mee je pad uit. VLAIO geeft advies, brengt je in contact met onderzoekspartners en andere bedrijven en helpt eventueel met subsidies voor ondernemingen.

Nieuwe opleidingen in AI

Ook kennis hoef je niet alleen te ontwikkelen. Het versterken van de kennisbasis voor AI-toepassingen is een belangrijk element in het Vlaams Beleidsplan AI. De ambitie is om 100.000 Vlamingen minstens een basiskennis AI mee te geven op drie jaar tijd. Onderzoeksinstellingen uit het VLAIO Netwerk verruimen hun expertise, vaak in partnerschap met Vlaamse bedrijven. Onderwijsinstellingen, sectororganisaties en bedrijven werken aan praktische opleidingen rond AI. 

Zoek een opleiding op maat van jouw onderneming en jouw personeel. De gratis online opleidingen ‘AI in business’ van Agoria en de AI-cursus van VDAB vormen alvast een mooie start om je kennis te vergroten en te ontdekken wat andere organisaties al met AI realiseren. 

Check ook in de Onderzoek & Ontwikkelingsprojecten waar jij (binnenkort) essentiële kennis kunt halen rond artificiële intelligentie .

Met respect voor ethische regels

Artificiële intelligentie brengt ethische, legale en andere vraagstukken met zich mee. Hoe ga je vandaag om met deze terechte bekommernissen van personeel, klanten en leveranciers? Voel je je geremd door ethische bezwaren en discussies? Weet je niet of de nieuwe AI-toepassing die jouw organisatie ontwikkelt ethisch en legaal in orde is?
Het Kenniscentrum Data & Maatschappij informeert je over over ethiek, juridische kwesties en privacy.

Lees het Vlaams Beleidsplan AI

Wil je je verdiepen in het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie ? Lees hier onze pagina over het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie.

De volledige quaternota aan de Vlaamse Regering die Vlaams minister van Economie Hilde Crevits als basis neemt voor haar beleid rond AI, download je hier gratis.