Sta je ook voor de uitdaging het gebruik van masterdata beter te organiseren?

Onderzoek
In samenwerking met

HOGENT

De oplossingen voorgesteld in dit project zullen ervoor zorgen dat Vlaamse maakbedrijven meer inzichten en methodieken krijgen omtrent de kwaliteit van hun masterdata en het belang dat daaraan moet gegeven worden.

Mede door de digitalisering nemen ook de complexiteit en de hoeveelheid te beheren masterdata-attributen toe. Dit stelt bedrijven voor de uitdaging het gebruik van masterdata beter te organiseren. Nu is dit dikwijls een traag en arbeidsintensief proces waarbij vaak voor honderden velden een waarde moet worden ingegeven of waarbij data uit verschillende, niet altijd onderling consistente, bronnen wordt gecombineerd, waardoor kwaliteitsproblemen ontstaan.

Voor wie?

Dit project 'AI-Assisted Master Data Management' van HOGENT richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen die over de jaren heen grote hoeveelheden masterdata hebben gecreëerd.

Masterdata zijn de niet-transactionele kerngegevens die essentieel zijn voor een organisatie. Voornaamste voorbeelden zijn product- en materiaalinformatie, klant- en leveranciergegevens. 

Projectdoelstellingen?

Met dit project willen we meer inzichten creëren in het belang van kwalitatieve masterdata. Met behulp van gratis beschikbare oplossingen willen we een aanzet geven om foutieve masterdata automatisch op te sporen én bovendien een correctie voorstellen, voorzien van een begrijpbare reden hiervoor. 

Dit laatste moet het vertrouwen van de gebruiker in de oplossing garanderen en kadert in de context van explainable AI. Hierbij geven AI systemen aan hoe ze tot een bepaalde conclusie zijn gekomen.

Doelstellingen beknopt:

  • Het informeren en sensibiliseren van de doelgroep over het belang van correcte masterdata en masterdatabeheer.
  • Bekend maken van vrij beschikbare tools om veel voorkomende datakwaliteitsproblemen op een eenvoudige manier aan te pakken.
  • We creëren (op basis van de aangebrachte suggesties) aanpassingen aan een bestaande oplossing die (1) fouten aanduiden in een gegeven masterdata set, (2) suggesties voor verbetering van foute waarden geven inclusief een odds ratio en optioneel een begrijpbare reden (een afgeleide business regel) voor de voorgestelde verbetering.
  • De intelligentere componenten van de aangepaste oplossing (die onafhankelijk zijn van de gebruikersinterface) hebben een duidelijk gedefinieerde en gedocumenteerde API en kunnen zowel lokaal als online (via een REST-webservice) gebruikt worden. 
""
Weet jij ook je de verzamelde data moet ontginnen? © Foto Lukas Blazek, Unsplash

Wat kan je verwachten?

  • Tijdens het project heb je een rechtstreekse lijn met de onderzoekers waardoor je het project kunt sturen in een richting die voor jou onderneming grootste meerwaarde biedt.
  • Je data wordt, indien je dat wenst en in alle veiligheid en uiterste discretie, gebruikt om te verifiëren of het platform naar behoren werkt.
  • Je krijgt als eerste concreet advies over hoe jij jouw datakwaliteit kan verbeteren.

Tijdlijn

  • Startdatum: 01/12/2021 
  • Einddatum: 30/11/2023  

Contactgegevens

Stijn Lievens 
stijn.lievens@hogent.be

Meer info

https://onderzoek.hogent.be

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?