Leer experimenteren met je eigen data

Ontwikkeling
Projectorganisator
Sirris

Producten worden vandaag meestal ontworpen, ontwikkeld en onderhouden zonder gedetailleerde kennis over gebruikers, doeleinden en omstandigheden. Dit kan beter. Via AI en ML-technieken ga je experimenteren met data uit het veld.

Voor wie?

Dit project AI4DETAIL richt zich tot maakbedrijven die een eigen product maken, aangevuld met bedrijven die een specifieke rol vervullen in de complexe waardeketen, met name: 

 1. technologie-aanbieders die een technologische component bieden die door maakbedrijven geïntegreerd wordt in hun producten.
 2. bedrijven die (een aantal van) deze producten aanschaffen en exploiteren.
 3. bedrijven die het operationeel gebruik en het onderhoud van deze producten verzekeren voor hun gebruikers (O&M partners). 
 4. bedrijven die AI-gerelateerde technologische oplossingen aanbieden.

Projectdoelstellingen?

De projectnaam AI4DETAIL staat voor Artificial Intelligence for DistributEd asseT usAge monItoring & analysis.
Sirris werkt onder deze naam aan het realiseren van het AI4DETAIL platform dat…

 • bedrijven inspireert en hen bewust maakt van de mogelijkheden van het exploiteren van gebruiksdata, via voorbeeldcases en inspirerende seminaries.
 • bedrijven ondersteunt bij het inschatten van de technologische en niet-technologische uitdagingen en risico’s, via demonstratoren en masterclasses.
 • bedrijven aanzet tot actief experimenteren via een experimenteerplatform en interactieve ‘bring-your-own-data’ sessies.
 • bedrijven ondersteunt bij het opzetten van bedrijfsspecifieke projecten. 
   
Windmolens in de avondzon
AI helpt bij het ontwikkelen van grote en kleine producten © Foto RawFilm, Unsplash

Wat kan je verwachten?

Ondernemers en ondernemingen kunnen zich verwachten aan: 

 • Een caseboek met inspirerende industriële voorbeelden.
 • Een handboek met: 
  • een beschrijving van technologische en niet-technologische uitdagingen,
  • informatie over risico’s en beperkingen, 
  • specifieke richtlijnen voor oplossingspistes en inzichten gebaseerd op ervaringen.
 • De organisatie van 6 masterclasses en seminaries, met als doel de uitwisseling van kennis en ervaring rond technologische, economische en juridische aspecten van het exploiteren van gebruiksdata.
 • De organisatie van 4 interactieve hands-on sessies, waarbij deelnemers op interactieve wijze begeleid worden bij het experimenteren met hun eigen data.

Tijdlijn

 • 1/4/2020: startdatum
 • 2/4/2020: opstartvergadering 
 • Q3 2020: relevante industriële cases identificeren i.s.m. geïnteresseerde bedrijven
 • Q1 2021: eerste sessie masterclass en eerste versie van experimenteerplatform beschikbaar
 • 31/3/2023: einddatum

Contactgegevens 

Tom Tourwé
tom.tourwe@sirris.be
+32 498 91 94 73

Meer info

elucidatalab.sirris.be
 

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?