Kennisplatform voor slim productie- en voorraadbeheer in de voedingssector

Ontwikkeling
Projectorganisator
Hogeschool PXL
In samenwerking met

In dit project willen we aantonen dat abstracte termen zoals artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML) een zeer concrete toegevoegde waarde kunnen bieden. Toepassen van AI/ML is geen science fiction die enkel weggelegd is voor de grootste bedrijven, maar is ook haalbaar voor de Vlaamse kmo’s. We focussen ons in dit project in eerste instantie op de voedingssector, waar slim voorraadbeheer een wezenlijk verschil kan maken.

Voor wie?

Dit project ‘AI by Example: een kennisplatform voor slim productie- en voorraadbeheer in de voedingssector’ van PXL en Universiteit Hasselt richt zich tot bedrijven in de voedingssector en bij uitbreiding bedrijven met uitdagingen met betrekking tot voorraadbeheer.

Projectdoelstellingen?

AI/ML concretiseren aan de hand van uitgewerkte, herkenbare use cases uit de voedingssector.
AI hackathons waar studenten en bedrijven hands-on kennismaken met AI.
Een online kennisplatform met cases, lessons learned en best practices voor AI toepassingen.

""
Hoe slim is jouw productie- en voorraadbeheer? © Foto Joshua Rawson-Harris, Unsplash

Wat kan je verwachten?

  • Concreet inzicht in de toepassingsmogelijkheden van AI binnen de eigen context.
  • De mogelijkheid om een (openbare) case aan te brengen die uitgewerkt wordt door het projectteam en/of de hackathon.
  • Mogelijkheid tot deelname aan de hackathons.
  • Eerste inzicht in projectresultaten en mogelijkheid om deze bij te sturen.
  • Mogelijkheid voor AI providers, ERP providers en voedingsbedrijven om te synchroniseren over de noden aan en mogelijkheden van AI-gedreven oplossingen.

Tijdlijn

  • 01/03/2021: startdatum
  • 28/02/2023: einddatum

Contactgegevens

Bart Carlens
bart.carlens@pxl.be
+32 484 36 54 12

Meer info

pxlexperts.be/gezocht-voedingsbedrijven-op-zoek-naar-slim-voorraadbeheer/

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?