Hoe slimmer slimme producten in de markt zetten?

Ontwikkeling
Projectorganisator
Sirris
In samenwerking met

60% van de Vlaamse bedrijven ondervindt moeilijkheden met het bepalen van de waarde die ze met slimme producten willen creëren. Daarenboven is de opbrengst niet altijd volgens verwachting en blijken er meer risico’s te zijn dan voorzien. Hoe dit oplossen?

Voor wie?

Dit project 'Oriënteren en Beslissen in Slimme Product Exploratie' van Sirris en imec richt zich tot bedrijven die een slim product (willen) vermarkten.

Projectdoelstellingen?

De problematiek van ‘smart product paralysis’ is structureel van aard. Enerzijds is er de keuzestress door de explosie van potentiële slimme productfuncties die mogelijk worden dankzij de snelle evolutie van slimme technologie (e.g. artificiële intelligentie ). Anderzijds wordt het risico hoger omdat nieuwe expertisedomeinen dienen aangesproken te worden. Deze liggen buiten die van het bedrijf en kunnen een belangrijke impact hebben op het businessmodel van het bedrijf.

Beknopt:

  • Uitwerking van een aantal concrete scenario’s voor slimme producten die met bewezen succes zijn toegepast als model voor de slim-product idee validatie van het bedrijf. 
  • Een gestructureerde exploratieaanpak van slim-productopties vanuit technologisch en business perspectief gericht op een realistische inschatting van de waardecreatie, de kosten en de risico’s voor het bedrijf.
  • Een strategie om proof-of-concepts te benutten om technische risico’s in te schatten en fit-to-market te bewijzen.
Slim product zoals de spraakassistent van Google
Hoe slimme producten toevoegen aan je productcatalogus? © Foto Bence Boros, Unsplash

Wat kan je verwachten?

  • Bruikbare scenario’s die helpen met het beslissingsproces
  • Inzicht in de vereiste expertise domeinen voor slimme producten
  • Contact met peer bedrijven

Tijdlijn

  • 1/3/2020: Startdatum
  • 11/3/2021: Aanpak voor slimme productstrategie a.d.h.v. slimme productscenario’s en voor valideren van de 'market fit' beschikbaar via masterclass en individuele begeleiding
  • 28/5/2021: Smart product maturity scan beschikbaar via webinar en individuele begeleiding
  • 28/2/2023: Einddatum

Continu instappen mogelijk

Contactgegevens 

Pieter Beyl
+32 498 91 94 57
pieter.beyl@sirris.be

Meer info

www.sirris.be/nl/orienteren-en-beslissen-slimme-productexploratie

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?