Integratie van AI-tools voor energietoepassingen – ‘EnergAI’

Ontwikkeling
Projectorganisator
Howest

Dit project heeft als algemeen doel om Vlaamse energiebedrijven te ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van AI-tools, om zo energie-optimalisatie en -coördinatie tussen verschillende assets in multi-energie systemen mogelijk te maken. Meer specifiek wordt er gefocust op 2 thema’s: ‘predictive maintenance’ en ‘predictive flexibility’. Beide technieken beogen verdere bedrijfsoptimalisatie en -continuïteit.

Voor wie?

Dit project 'EnergAI' van Hogeschool West Vlaanderen, Howest, richt zich tot Vlaamse energiebedrijven die we opsplitsen in 3 categorieën: technologie-implementeerders van AI (Voorlopers en volgers) en (AI) technologie-aanbieders.

Het project wordt dan ook zo uitgeschreven dat zowel de categorie bedrijven met weinig tot geen kennis van AI (volgers – voornamelijk kleinere bedrijven/kmo’s ) en bedrijven met maturiteit in gebruik van AI (voorlopers – voornamelijk grote bedrijven) deel uitmaken van de begeleidingsgroep. Aan de hand van dit projectvoorstel moet de drempel naar integratie van AI-tools bij de volgers weggenomen worden, dusdanig ze zelf aan de slag kunnen om hun eigen AI-innovatie traject te bewandelen in functie van de aangeleverde projectkennis.

Projectdoelstellingen?

  • Kmo’s ondersteunen in de digitale transitie
  • Focus op energie-optimalisatie en energie-efficiëntie met AI-gebaseerde oplossingen, meer specifiek binnen het domein ‘Predictive maintenance’ en ‘Predictive flexibility’
""
Dit project ondersteunt energie-kmo’s in de digitale transitie. © Foto Zonduurzaam Deventer, Unsplash

Wat kan je verwachten?

  • Aan de hand van casestudies bij bedrijven vanuit de begeleidingsgroep & 2 generische demonstratoren wordt de vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.
  • EnergAI-gids (stappenplan van sensor tot AI-model tot voorspellend gedrag van het systeem)
  • Workshops & studiedagen
  • Landingspagina met gerichte AI-informatie vanuit het project ter ondersteuning van de kmo

Tijdlijn

  • 01/10/2022: startdatum  
  • 30/09/2024: einddatum

Contactgegevens

Jurgen Van Ryckeghem
jurgen.van.ryckeghem@howest.be

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?