AI to the source over AI in computervisie en beeldverwerking

Onderzoek
Projectorganisator
KU Leuven
In samenwerking met

EAVISE

In dit project willen we de recentste resultaten van AI in computervisie en beeldverwerking geschikt maken voor direct gebruik op de nieuwste types beeldsensoren zoals die door Vlaamse bedrijven ontwikkeld worden. We zullen de kwaliteit van deze algoritmes op de ruwe sensorgegevens vergelijken met de resultaten op verwerkte afbeeldingen. We zullen de implementeerbaarheid ervan op embedded platformen analyseren.

Voor wie?

Dit project 'AI to the source' van EAVISE en KU Leuven richt zich tot drie specifieke doelgroepen. Zo realiseren we samen een kruisbestuiving die tot belangrijke innovaties zal leiden.

 1. De eerste doelgroep zijn de sensorbouwers die meer verwerkingsmogelijkheden toevoegen in en naast hun sensoren.
 2. Door bedrijven die slimme beeldgebaseerde devices ontwikkelen als tweede doelgroep mee te nemen in dit project, ontstaat er kennisuitwisseling in verband met toepassingsmogelijkheden en hardware-specificaties.
 3. De keten is compleet door ook de bedrijven die tools en ontwikkelplatformen realiseren als derde doelgroep te beogen. Deze brengen naast het 'wat?' en 'waarom?', ook antwoorden aan voor het 'hoe?'.

Projectdoelstellingen?

 • Matchmaking tussen bedrijven die sensoren bouwen, bedrijven die embedded implementatietools realiseren en bedrijven die toepassingen met slimme beeldsensoren bouwen.
 • Tools en netwerkarchitecturen voor AI close to the source uittesten, operationaliseren en onderwijzen zodat Vlaamse bedrijven hier vlot zelf mee aan de slag kunnen.
 • De recentste tools en technieken voor extreme netwerk-optimalisatie rijp maken zodat ze in de Vlaamse industrie kunnen toegepast worden.
 • Via 5 reële industriële use cases de opportuniteiten aantonen, de valkuilen in kaart brengen en de best practices ondervinden van AI beeldverbetering en -analyse vanuit rauwe sensordata.
 • Via doorgedreven vergelijkende experimenten inzake een welgekozen typische toepassing de verschillende toolchains en hardwaremodaliteiten en -platformen met elkaar vergelijken.
 • Alle kennis die in dit project verzameld wordt, zo breed mogelijk verspreiden naar de bedrijven via een spectrum aan publicaties, presentaties en hands-on workshops. Dit zowel op technisch diepgaand detailniveau als laagdrempelig overzichtelijk niveau.
""
Deelnemende bedrijven kunnen mee de use cases definiëren naar hun noden. © Foto Chuttersnap, Unsplash

Wat kan je verwachten?

 • Disseminatie van de resultaten via verschillende kanalen: een projectwebsite, gedocumenteerde validaties in de use cases en meerdere wetenschappelijke publicaties.
 • Daarnaast zullen we via workshops en het slotsymposium een brede doelgroep proberen te bereiken. We verwachten dat de deelnemende bedrijven na afloop van dit project voldoende ervaring hebben opgebouwd om zelfstandig of in partnerschap met andere deelnemers aan de slag te kunnen gaan met deze technieken. Zo kunnen zij de opgedane kennis meteen valoriseren in hun eigen business. 
 • Veel van de leverbaarheden uit dit project (bv. gids met best practices en uitgewerkte gevalsstudies) zullen ook meteen bruikbaar zijn voor bedrijven in en buiten de gebruikersgroep.
 • Deelnemende bedrijven kunnen mee de use cases definiëren naar hun noden.
 • We plannen ook om de software ontwikkeld in deze use cases zoveel mogelijk als open source code beschikbaar te stellen om de verspreiding ervan te bevorderen.

Tijdlijn

 • Startdatum voorzien voor 01/12/2022.
 • Looptijd van 2 jaar. 

Meer info

https://eavise.be

Contactgegevens

Kristof Van Beeck
kristof.vanbeeck@kuleuven.be
+32 15 68 81 67

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?