Machine Vision for Quality Control deelt kennis over visietechnieken

Opleiding in ontwikkeling
Projectorganisator
Hogeschool VIVES
In samenwerking met

KU Leuven, IDS Imaging, Ilvo en Isotron (waarnemers)

In het project 'Machine Vision for Quality Control' willen we direct toepasbare kennis over visietechnieken binnen kwaliteitscontrole transfereren naar de doelgroep. We zullen dit doen door middel van workshops, seminaries en het uitwerken van enkele prototypische bedrijfscases. 

Voor wie?

Dit project 'Machine Vision for Quality Control (MV4QC)' van VIVES Hogeschool en KU Leuven richt zich tot elke onderneming die kosten wil reduceren door gebruik te maken van geautomatiseerde kwaliteitscontrole en die hiervoor de nodige investeringen wil maken in het zichzelf eigen maken van de beoogde projectresultaten. We doelen op kmo’s en grotere niet O&O-intensieve ondernemingen.

Projectdoelstellingen?

●    In kaart brengen van de aanwezige kennis, noden, en mogelijke toepassingen.
●    In kaart brengen van de bestaande technieken.
●    Uitwerken van vijf prototypische bedrijfscases.
●    Uitwerken van twee demonstratoren.
●    Uitrollen van de opgedane kennis in de vorm van seminaries, workshops, en onderwijs.

""
Kwaliteitscontrole in de productie? Vele bedrijven zoals Unilin en Annabel Textiles doen het al. © Foto Robovision

Wat kan je verwachten?

●    Netwerking met ondernemingen die machinevisie willen inzetten of dit reeds doen
●    Verwerven van kennis over machinevisie software en hardware
●    Deelname aan seminaries en workshops
●    Verwerven van de resultaten van de uitgewerkte bedrijfscases

Tijdlijn

●    01/10/2022: startdatum
●    30/09/2024: einddatum

Contactgegevens

Jonas Lannoo
jonas.lannoo@vives.be
+32 494 03 19 44

Matthias Deryck
matthias.deryck@kuleuven.be
+32 474 08 85 64

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?