Werk samen met een onderzoeksinstelling aan je AI-project. 3 interessante mogelijkheden

Tips
door
VLAIO

Als bedrijf sta je niet alleen met je digitale ontwikkelingen. Je kan beroep doen op de expertise van hogescholen, universiteiten en onderzoekscentra. Deze kennisinstellingen delen hun kennis, demo’s en projecten graag met alle Vlaamse ondernemingen. Grijp een van de mogelijkheden voor een vruchtbare samenwerking.

Heb je een pril idee? Wil je je productieprocessen optimaliseren? Denk je dat AI meerwaarde oplevert voor je onderneming?

Weet dan dat je niet alleen staat in het realiseren en onderzoeken van deze innovatie. Dat ondervonden ondernemers en managers ook letterlijk op het recente AI Forum in Antwerpen. Daar konden ze hun vragen en ideeën voorleggen aan bijna twintig kennisinstellingen.

"Ik heb een idee om de mode-sector duurzamer te maken", zegt een van de onderneemster aanwezig op het AI Forum. "Nu zoek ik samenwerkingen. Daarom is het interessant om op één dag met zoveel partijen te kunnen spreken: met universiteiten, hogescholen, AI-specialisten… Hier komt zeker een partner uit waarmee ik ideeën kan uittesten."

Vlaanderen stimuleert kennisdeling

Vlaanderen stimuleert deze kennisdeling. Via de Vlaamse AI-beleidsagenda krijgen deze kennisinstellingen een belangrijke rol toebedeeld in het opbouwen van kennis en het delen ervan met Vlaamse ondernemingen.

Dit onderstreepte Vlaams minister voor Economie, Jo Brouns op het AI Forum in Antwerpen: "In de AI-transitie is een belangrijke rol weggelegd voor het kennisnetwerk om verder onderzoek te doen. Dit onderzoek kan en mag meer vertrekken vanuit de noden van bedrijven."

""
Het onderzoek van het kennisnetwerk kan en mag meer vertrekken vanuit de noden van bedrijven.
Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw

Hoe je als onderneming van deze nieuwe kennis kan profiteren? Eenvoudig, door contacten te leggen en deel te nemen aan lopende en nieuwe programma's.

"Heel wat bedrijven ervaren vandaag al dat er in collectieve projecten onder impuls van kennisinstellingen heel toepasbare kennis rond AI wordt opgedaan. En dat ze hiermee kunnen groeien", ziet Jeroen Fiers, adviseur bij VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen).

VLAIO verwijst je naar de juiste kennispartner

Jeroen verwijst naar verschillende mogelijkheden voor je samenwerking met een kennisinstelling, waarin VLAIO een centrale rol speelt… en een eerste mogelijke contactpunt vormt. Het verwijst bedrijven door naar mogelijkheden die het best bij hun project passen.

Er zijn bijvoorbeeld ICON-projecten. Via dit projecttype ontwikkelen een ad hoc, evenwichtig samengesteld consortium van onderzoeksorganisaties en Vlaamse ondernemingen nieuwe kennis die praktisch toegepast kan worden en toegevoegde waarde oplevert.

"We gaan dit projecttype in de toekomst nog verder uitwerken zodat het beter aansluit op het tempo van bedrijven. Vandaag werken we met calls waarop je binnen een bepaalde periode moet intekenen. In de toekomst zullen bedrijven met hun projecten bij VLAIO kunnen aankloppen op het moment dat ze er nood aan hebben."

Vlaamse hogescholen staan op het AI Forum klaar om ondernemers te helpen
Op het AI Forum konden ondernemers en managers onderzoeksinstellingen rechtstreeks aanspreken. © Foto VLAIO

Contacteer universiteiten en onderzoekscentra via Vlaams AI Onderzoeksprogramma

De universiteiten en onderzoekscentra bieden een tweede mogelijkheid. Vanuit het Vlaams AI-Onderzoeksprogramma verwijst directeur Sabine Demey naar de verschillende fasen waar je als bedrijf doorgaat om je innovatie marktklaar te maken. "In verschillende stadia van idee tot realisatie zijn er mogelijkheden om met één van de tien deelnemende kenniscentra samen te werken", legt Sabine uit.

""
In verschillende stadia van idee tot realisatie zijn er mogelijkheden om samen te werken met kenniscentra.
Sabine Demey, directeur Vlaams AI-Onderzoeksprogramma

"We doen onder meer onderzoek naar hoe interactie tussen robots en mensen gemakkelijk en betrouwbaarkan worden. We onderzoeken hoe AI-toepassingen met minder data en energie toch performantkunnen zijn."

Concrete resultaten vinden bedrijven onder meer bij de conceptuele demonstratoren, bijvoorbeeld, hoe we de werking en opbrengst van windmolenparken sturen met AI. Deze inspireren potentiële gebruikers om de onderzoeksresultaten verder op te nemen in hun innovatietrajecten en te vertalen naar de eigen businessnoden en -modellen. Tegelijkertijd sturen ze de onderzoeksactiviteiten bij naar de langetermijnnoden van de toepassingsdomeinen.

Stap in een project van hogescholen

Praktische projecten van hogescholen vormen een derde mogelijkheid. Een samenwerking met een hogeschool is gemakkelijk op te zetten via het overkoepelende platform Blikopener. Daar vind je de verschillende expertises, lopende projecten én contacten per hogeschool.

De mogelijkheden zijn behoorlijk concreet. Zo ontwikkelde de AP Hogeschool bijvoorbeeld een tool die grafische vormgevers helpt om unieke beelden te creëren. En Arteveldehogeschool heeft zijn methode om met kleine kmo’s te zoeken naar de eenvoudigste manier om een project op te zetten, misschien net zonder AI.

"Ik ben aangenaam verrast door het heel praktische onderzoek en de expertise van hogescholen", getuigt een deelnemer op het AI Forum. "Ik ga zeker verder onderzoeken hoe dit ons project kan helpen."

Samenwerking leidt tot concrete resultaten

Tot wat deze samenwerkingen kunnen leiden, tonen onder meer de use cases aan van Zonnehoeve Production en Renson.

RESULTAAT: Zonnehoeve Production doet kwaliteitscontrole met AI

"Howest zei me: dit project kost je slechts 4.000 euro, inclusief laptop en gsm die je verpakkingsband filmt. Je zal onze oplossing ook meteen in de praktijk kunnen inzetten", legde Pieter-Jan Vanfleteren, COO Zonnehoeve Production, uit. Hoe zij vooruitgang boekten, lees je in de use case Weinig data? Dat is geen probleem voor het AI-model van maatwerkbedrijf Zonnehoeve Production

RESULTAAT: Renson verbetert het binnenklimaat met AI

"Wij werken nauw samen met de academische wereld om onze oplossingen verder te laten onderzoeken en onderbouwen door onafhankelijke partijen", getuigt Renson.

"Onze samenwerking met KU Leuven zal uitwijzen hoe data, artificiële intelligentie en slimme technologie in de toekomst kunnen bijdragen aan een gezond binnenklimaat als een dienst voor (ver)bouwers en bewoners. Daarbij komen de juridische en bouwtechnische aspecten aan bod en wordt er ook gekeken naar de rol die de toekomstige klimaatveranderingen daarin zullen spelen."

Lees er meer over in het artikel Wij verkopen geen lucht.

Klik door naar de kennisinstellingen

Op het AI Forum kregen aanwezigen de mogelijkheid om live met de Vlaamse onderzoeksinstellingen kennis te maken en partners te zoeken. Zij én elke andere onderneming kunnen de matchmaking met kennisinstellingen online verder zetten op een van deze kanalen:

TwitterLinkedIn