Onderzoeksprogramma AI

Het Vlaams Onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie is het belangrijke eerste luik uit het Vlaams Beleidsplan AI. Het zorgt voor concrete ontwikkelingen waarmee bedrijven een toppositie in AI kunnen veiligstellen of veroveren.

Het doel van het Onderzoeksprogramma AI is het strategisch basisonderzoek versterken.
Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie

Strategisch basisonderzoek versterken

Het doel van het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie is het strategisch basisonderzoek te versterken.

De partners van het Onderzoeksprogramma behoren met hun state-of-the-art onderzoek en toonaangevende demonstratoren tot de wereldtop in AI. Ze dragen ertoe bij dat Vlaanderen een voortrekkersrol speelt in de datagedreven vierde industriële revolutie.

➡ Lees het interview met programmadirecteur Sabine Demey: 'Hoe helpt het AI-onderzoeksprogramma Vlaamse ondernemingen?'

Opbouw van het Onderzoeksprogramma

Het Onderzoeksprogramma AI, gecoördineerd door imec, is erop gericht een competitief voordeel uit te bouwen in drie toepassingsdomeinen die strategisch belangrijk zijn voor Vlaanderen. Deze zijn gelinkt aan vier grote onderzoeksuitdagingen op het vlak van artificiële intelligentie .

Om de mogelijkheden van AI aan te tonen, worden hierin uses cases ontwikkeld.

Werk samen met een kennisinstelling

Ben je een onderzoeker? Zoek je als onderneming samenwerking met kennisinstellingen rond AI?

Dan vind je meer gedetailleerde informatie over het AI Onderzoeksprogramma op de gespecialiseerde website AI Research Flanders. Per domein vind je er ook de onderzoekers die werken aan het AI-topic dat jou interesseert.

Klik naar AI Research Flanders

3 toepassingsdomeinen

Het Onderzoeksprogramma focust op drie toepassingsdomeinen van strategisch belang in Vlaanderen. Hierin ligt een groot marktpotentieel open en kan Vlaanderen een unieke positie innemen als early adopter.

Het programma richt zich de komende jaren op proefconcepten binnen deze drie toepassingsdomeinen:

  1. Gezondheidszorg
  2. Industrie 4.0
  3. Overheid en burgers

Wanneer de strategische behoeften van Vlaanderen in de komende jaren aan herziening toe zijn, kan dit leiden tot het toevoegen van domeinen of tot een verschuiving naar nieuwe toepassingsdomeinen. Zo is het mogelijk dat AI kan aangewend worden voor ander grote uitdagingen in de samenleving zoals klimaat, mobiliteit en de verouderende bevolking.

Onderzoeksprogramma AI 3 toepassingsdomeinen
Het Onderzoeksprogramma focust vandaag op 3 toepassingsdomeinen: gezondheidszorg, industrie 4.0, overheid & burgers

4 grote onderzoeksuitdagingen

Uit analyse van de noden in deze drie focusdomeinen zijn vier grote onderzoeksthema’s gedefinieerd. Dit zijn de Grand Challenges. Hierop zal het programma in de komende jaren focussen. 

Om te tonen waartoe de resultaten uit de onderzoeksthema's of de toepassingen uit de focusdomeinen kunnen leiden, worden concrete Proof of Concepts ontwikkeld.

Uitdaging 1: AI-driven Data Science

Help to make complex decisions

Veel industriële processen en systemen in de samenleving leggen complexe randvoorwaarden op aan het maken van beslissingen. Deze onderzoekslijn met de ondertitel 'Making Data Science Hybrid, Automated, Trusted and Actionable' richt zich op het maken van automatische analyses van beschikbare data, het formuleren van bestaande expertise en het genereren van nieuwe kennis door machine learning . En dat allemaal rekening houdend met de eisen op het vlak van veiligheid, ethiek en privacy.

Uitdaging 2: AI in the edge

Krachtige smartphones, auto’s en robots kunnen taken van de cloud overnemen (edge computing ), wat leidt tot snellere beslissingen, een lager energieverbruik en een betere bescherming van de privacy.

AI in the edge

Dit opent nieuwe mogelijkheden voor AI-toepassingen gebaseerd op intelligente systemen en componenten met een laag vermogen, vaak op batterijen. 

Het onderzoek zal leiden tot toepassingsgerichte cases die ver vooruit lopen op de stand van de techniek voor gedistribueerde en hiërarchische AI-systemen, geavanceerde signaalprocessing en leeralgoritmes voor het extraheren van actiegerichte informatie uit de ‘edge’.

Uitdaging 3: Multi-actor en collaboratieve AI

In multi-actorsystemen interageren meerdere computers met elkaar. Elk nemen ze autonoom beslissingen. Daarbij is het fundamenteel dat geen van de computers het hele systeem kent, noch directe controle heeft over de andere computers.

Multi agent collaborative AI

Dit is onder meer interessant voor zelfrijdende auto’s die zich aanpassen aan het gedrag van mensen en andere autonome voertuigen. Of voor privacygevoelige systemen waar één actor niet al zijn gegevens kenbaar kan maken aan de andere actoren. Bijvoorbeeld voor toepassingen in de bankwereld, de aandelenmarkt of voor netwerk-routing. Het onderzoek focust op de adaptiviteit, robuustheid, beheersbaarheid en randvoorwaarden voor een goede werking van multi-actorsystemen.

Uitdaging 4: Human-like AI

Deze onderzoekslijn focust op het ontwerpen van AI-systemen om zo natuurlijk mogelijk te communiceren en te interageren met mensen, onder andere via natuurlijke taal en beeldherkenning. Het AI-systeem moet in staat zijn om gelaagde mensachtige redeneringen op te bouwen door de complexe omgeving te observeren en te begrijpen.

Human-like AI

Zo kunnen computers onafhankelijk problemen identificeren en oplossen.

Mensen kunnen met hun intelligentie en fysische capaciteiten in harmonie werken met complementaire machines via intuïtieve en sociale interactie. Dit doel is nog veraf. Maar in veel praktische toepassingen, zoals het herkennen van patronen en het generaliseren van individuele taken, levert AI al een zeer interessante bijdrage.

Concrete Proof of Concepts

Om te tonen waartoe de resultaten uit de onderzoeksthema’s kunnen gebruikt worden in de toepassingen uit de focusdomeinen, worden concrete Proof of Concepts (proefconcepten) of demonstratoren ontwikkeld.

Vandaag hebben de partners van het Onderzoeksprogramma een lijst met 21 toepassingen waarvoor ze telkens een aantal proefconcepten of demonstratoren aan het uitwerken zijn. Het zijn use cases in de medische beeldverwerking, de behandeling van patiënten, het assisteren van operators op een assemblagelijn, enzovoort.

Van zodra er resultaten zijn van deze eerste use cases, vind je ze hier.

Hoe helpt het AI-onderzoeksprogramma Vlaamse ondernemingen?

Programmadirecteur Sabine Demey geeft het antwoord op 11 belangrijke vragen over het Onderzoeksprogramma. Bijvoorbeeld:

  • Wat is het doel van het onderzoeksluik?
  • Hoe wordt het onderzoek aangepakt?
  • Voor welke sectoren worden er AI-toepassingen ontwikkeld?
  • Hoe versterkt dit onderzoek de Vlaamse bedrijven?

➡ Lees: Hoe helpt het AI-onderzoeksprogramma Vlaamse ondernemingen?

Contactgegevens 10 onderzoekspartners

Het samenspel tussen wetenschap, bedrijven, organisaties en overheid is cruciaal voor de ontwikkeling van AI-innovaties in Vlaanderen. Volgens het triple helix-model werken tien onderzoekspartners, vier strategische onderzoekscentra, Sirris, vertegenwoordigers van bedrijven en de overheid intens samen.

Wie zijn deze tien onderzoekspartners (kennisinstellingen zoals universiteiten en strategische onderzoekscentra) van het Vlaams AI-Onderzoeksprogramma? Klik door naar hun website of contacteer de verantwoordelijke van de organisatie.

Flanders Make

Gregory Pinte: gregory.pinte@flandersmake.be
flandersmake.be

imec

Mieke De Ketelaere: mieke.deketelaere@imec.be
imec-int.com/en/artificial-intelligence

KU Leuven

Bart De Moor: bart.demoor@esat.kuleuven.be
ai.kuleuven.be

Sirris

Elena Tsiporkova: elena.tsiporkova@sirris.be
elucidatalab.sirris.be

UHasselt

Dirk Valkenborg: dirk.valkenborg@uhasselt.be
uhasselt.be

Universiteit Antwerpen

Steven Latré: steven.latre@uantwerpen.be
antwerp.ai

Universiteit Gent

Piet Demeester: piet.demeester@ugent.be
ai.ugent.be

VIB

Sofie Bekaert: sofie.bekaert@vib.be
www.irc.ugent.be

VITO

Bart Buelens: Bart.Buelens@vito.be
vito.be/datascience

VUB

Ann Nowé: ann.nowe@ai.vub.ac.be
ai.vub.ac.be

Indrukwekkend Onderzoeksprogramma AI Vlaanderen

Vlaanderen rolt een indrukwekkend onderzoeksprogramma uit rond AI. In het document 'Flanders AI Research Program - Challenge-based research with demand-driven impact' lees je alles over het Top-Onderzoeksprogramma AI Vlaanderen.

Download Flanders AI Research Program