Draagbare intelligentie van Sirris zet aan tot meer bewegen

Verhaal

“Ga nu een toertje wandelen!” Volg je dit advies als het neergeschreven is aan het begin van een artikel over artificiële intelligentie ? Waarschijnlijk niet. De kans dat je even je benen strekt, vergroot wel als je smartwatch je hiervoor motiveert.

Kennisinstelling Sirris wierp zich op het probleem van de vele uren dat we zittend op kantoor doorbrengen. De onderzoekers van Sirris bedachten onder meer een testcase waarin mensen met een zittend beroep af en toe worden aangemoedigd om te bewegen. 

Slimme broek registreert je gedrag


We kennen draagbare intelligentie van onze smartphone. Deze houdt bijvoorbeeld onze locatie bij, zet de verwarming uit als we ons huis verlaten, indexeert foto’s op gezichten, stuurt herinneringen volgens locatie, registreert activiteiten als wandelen en fietsen, enzovoort.

Net zo registreren smartwatches ons doen en laten. Al kan ook een slimme broek deze taak op zich nemen.

De onderzoekers van Sirris besloten draagbare intelligentie te combineren met slimme sensoren aangebracht op plaatsen die belangrijk zijn voor gebruikers, bijvoorbeeld de koffiemachine op kantoor of de traphal van een oudere persoon. 

Deze sensoren noemen ze proximity beacons. Het zijn kleine plaatjes die je eender waar ophangt. Ze zeggen: ‘ik ben hier’, leer je in het artikel What are beacons and why you should use them? The truth about beacons.

De signalen van beacons worden opgepikt door een smartphone, die met de gegevens van de beacon en de locatie een bepaalde actie onderneemt.

Zo stuurt deze de gebruiker bijvoorbeeld meer informatie die handig is op de plaats waar die zich bevindt. Dat kan een kortingbon zijn, de menu van het restaurant, meer informatie over het product, een audio-uitleg over een monument, de mogelijkheid om digitaal te betalen…

Smartwatch verzamelt alle info 

Beacons kunnen volgens Sirris ook ingezet worden om de gezondheid van mensen te monitoren. In een testopstelling plaatst het verschillende bakens in een kantoorruimte. Ook draagt de proefpersoon een broek met technologieën die ontwikkeld werden in het kader van het SMARTpro-traject.

Bovendien worden enkele versnellingsmeters en een gyroscoop verbonden met een Bluetooth-module die dienst doet als baken. Hierdoor geeft de slimme broek informatie over de drager door, bijvoorbeeld of de drager neerzit of rechtstaat.

Nicolás González-Deleito, projectleider data-innovatie bij Sirris
Het systeem leert de gewoonten van de gebruikers kennen, waardoor de kwaliteit van de aanbevelingen stijgt.
Nicolás González-Deleito, projectleider data-innovatie bij Sirris

Een smartwatch van de proefpersoon verzamelt de data van de verschillende bakens en zendt ze door voor verwerking. Hieruit vloeien persoonlijke aanbevelingen voort.

Aanbevelingen steeds persoonlijker

Bovenop deze technologie leggen de Sirris-onderzoekers een laag artificiële intelligentie . “Onze systemen worden steeds intelligenter omdat ze leren uit het gedrag van de gebruikers”, zegt Nicolás González-Deleito, projectleider data-innovatie bij Sirris.

“Over een langere periode leert het systeem de gewoonten van de proefpersoon kennen waardoor de kwaliteit van de aanbevelingen toeneemt. Tegelijkertijd wordt de evolutie in het gedrag van de proefpersoon vastgelegd, waarop opnieuw wordt ingespeeld.”

Met deze technologieën kan de activiteit van een kantoorwerker continu gemonitord worden. Wanneer een te lage graad van activiteit gedetecteerd wordt, geeft een aanbevelingssysteem de medewerker een aanmoediging tot meer beweging. Een belangrijk aspect hierbij is dat het systeem rekening houdt met de context van de medewerker, zodat de kans toeneemt dat de boodschap ter harte genomen wordt.

AI verbetert veiligheid en zorg

Draagbare intelligentie bewijst zijn nut ook in andere situaties.

Ontdek in deze video hoe Sirris de veiligheid in industriële ondernemingen verhoogt via draagbare intelligentie.

Ontdek in deze video hoe de zorg voor oudere personen beter wordt afgestemd op gewoonten en onvoorziene omstandigheden.

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?