Verbeter de efficiëntie van je bedrijf in dronetoepassingen

Ontwikkeling
Projectorganisator
Flanders Make
In samenwerking met

Vlaamse Drone Federatie EUKA

Intelligente drones zullen in de toekomst nieuwe dronetoepassingen mogelijk maken en huidige toepassingen efficiënter maken. Wil jij een competitief voordeel uitbouwen door jouw dronetoepassingen sneller, veiliger en goedkoper te maken met behulp van AI?

Voor wie?

Dit project 'Artificieel Intelligente Autonome Drones' van Flanders Make richt zich tot een mix van kleine en middelgrote bedrijven die zoeken naar oplossingen om hun bestaande dronetoepassingen efficiënter te maken door middel van AI. 

Dit project richt zich op drie soorten bedrijven:

 1. drone -technologiebedrijven, 
 2. drone-servicebedrijven,
 3. professionele gebruikers van dronetechnologie. 

De implementatie van AI-ondersteunde autonome dronetechnieken bij de doelgroep zal leiden tot efficiëntie-verhoging, kostenreductie en kwaliteitsverbetering.

Projectdoelstellingen?

In een hoog competitieve markt zullen intelligente toepassingen het verschil maken. De nieuwe Europese dronewetgeving zal tevens autonome vluchten mogelijk maken. Dit project helpt je een competitief voordeel uit te bouwen.

Schrijf je case in voor dit project waarin EUKA en Flanders Make inspelen op de groeiende vraag bij bedrijven naar ondersteuning bij het realiseren van hun autonome drone-projecten door middel van AI-tools die quasi marktklaar zijn. 

Het doel van dit project is enerzijds aan kennisverspreiding te doen, en anderzijds bedrijven op een efficiënte manier naar de gepaste AI-technologie voor hun autonome drone-toepassingen te leiden.

Je verwerft inzichten in het gebruik van AI voor het aansturen van de drone, voor het in real-time slim bijsturen van het vliegpad op basis van gecapteerde data, alsook voor post-processing van die verzamelde data. De bouwstenen van dit project helpen je op weg om in te toekomst zelf AI te implementeren in alle deelaspecten van jouw dronetoepassing.

De doelstelling van het project is om gradueel de inzetbaarheid van autonome dronetechnieken en het kennisniveau hieromtrent bij de deelnemers op te trekken door een introductie van artificiële intelligentie in drone-processen.

Dit bereiken we door:

 • Het vertalen van gevalideerde onderzoeksresultaten rond artificiële intelligentie, AGVs en drones naar specifieke indoor-en outdoor toepassingen van autonome drones.
 • Het ter beschikking stellen van een gevalideerde toolboxes, b.v. voor lokalisatie, om de introductie van geavanceerde dronetechnologie te ondersteunen.
 • De opbouw van een kennisdatabase rond AI-bouwblokken voor autonome drone-technologie via de nieuwe Drone Tech Blog.
 • De ontwikkeling van 3 demonstratoren.
 • Kennisoverdrachtactiviteiten: 3 workshops/jaar, 12 nieuwsbrief-artikels/jaar, infosessies,…
 • Interactie met de 17 leden van de project-begeleidingsgroep (2x/jaar formele meeting).
Dronepiloot laat zijn drone op
Dronepiloot laat zijn drone op © Foto David Henrichs, Unsplash

Wat kan je verwachten?

Ondernemers die een drone -case aanleveren kunnen zich verwachten aan:

 • Een analyse van hun case waarbij gelet wordt op de toegevoegde waarde die artificiële intelligentie kan brengen.
 • Een analyse van de technologische barrières die ze kunnen tegenkomen met betrekking tot AI.
 • Een voorstel tot bestaande technieken uit state-of-the art AI-onderzoek die deze technologische barrières kunnen helpen overwinnen.
 • Inzicht in de investeringen die nodig zijn om artificiële intelligentie toe te passen in hun use case.
 • Het opdoen van praktijkkennis om hun case beter te kunnen inschatten, door middel van interactie met AI en dronespecialisten tijdens workshops en demonstraties.
 • Een aantrekkelijk vervolgtraject en ondersteuning voor implementatie bijvoorbeeld via Innovation Boosting

Tijdlijn

 • 01/04/2021: autonome postprocessing demonstrator
 • 01/11/2021: autonome werkfunctie demonstrator
 • 01/07/2022: autonome vlucht demonstrator 
 • 31/05/2023: einddatum

Continu instappen mogelijk.

Contactgegevens

Petra Van Mulders
petra.Vanmulders@euka.flandersmake.be
+32 498 59 10 65

Meer info

www.euka.flandersmake.be

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?