Hoe verhoogt vision technologie de productiviteit en efficiëntie van logistieke operaties?

Ontwikkeling
Projectorganisator
VIL
In samenwerking met

Met het Smart Vision-project wil VIL de Vlaamse logistieke sector praktische ervaring laten opdoen met de nieuwe generatie vision technologie en toepassingssoftware. Hoe kunnen ze de productiviteit en efficiëntie verhogen van de logistieke operaties? Hoe kunnen ze in de praktijk een meerwaarde creëren, ook bij KMO bedrijven?

Voor wie?

Dit project Smart Vision van VIL en Flanders Make richt zich tot bedrijven met logistieke operaties:
Verladers uit allerlei sectoren en retailers met eigen warehouse-operaties (KMO en GO vaak met beperkte logistieke afdelingen, niet O&O-intensief):

 • Logistieke dienstverleners die bij warehouse- of terminaloperaties betrokken zijn (KMO en GO, niet O&O-intensief);
 • Solution providers van soft- en hardware voor AR, smart glasses, tablets en camerasystemen (KMO en GO, O&O-intensief);
 • Softwareontwikkelaars met oplossingen voor de logistieke sector (KMO en GO, O&O intensief) 

Projectdoelstellingen?

Het versnellen van de introductie van de nieuwste Smart Vision-technologie in het logistieke ecosysteem. Zo kunnen bedrijven de productiviteit en kwaliteit van hun logistieke operaties verhogen en zo hun kosten te doen dalen en zich wapenen in een alsmaar krappere arbeidsmarkt.

""
Hoe kan smart vision technologie een meerwaarde creëren voor kmo's? © Foto Ruchindra-Gunasekara, Unsplash

Wat kan je verwachten?

 • Stand van zaken technologieën: in kaart brengen state of the art van vision technologie (draagbaar en vast) in combi met AR en AI
 • Best practices binnen en buiten de logistiek
 • Uitwerken van de geselecteerd use cases richting POC (objectieven, testscenario’s, operationele en technische vereisten, KPI’s)   
 • Inspirerende use-cases uitwerken (niet geselecteerde use cases)
 • Opzetten van een stappenplan voor kmo’s…
 • Het opstellen van een ROI-tool
 • Uitvoeren en valideren van minimum 2 POC’s/demonstrators
 • Opzetten van 1 demonstrator bij Log!ville

Tijdlijn

 • 01/09/2022: Startdatum
 • 01/03/2023: Stand van zaken technologie
 • 01/09/2023: Opzet POC’s
 • 31/07/2023: Einddatum

Contactgegevens 

Luc Pleaysier
Luc.pleysier@vil.be 
+32 3 229 05 11

Meer info

vil.be/project/smart-vision/

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?