Welke meerwaarde biedt AI voor uitdagingen van voedingsbedrijven

Onderzoek
Projectorganisator
Flanders' FOOD
In samenwerking met

imec, Sirris, Universiteit Gent en Hogeschool West-Vlaanderen

Veel voedingsbedrijven ondervinden uitdagingen rond het capteren van de juiste data, het identificeren van hun belangrijkste datanoden en het correct verwerken van deze data. Met het project willen we vanuit de noden en uitdagingen van voedingsbedrijven onderzoeken hoe artificiële intelligentie een meerwaarde kan betekenen.

Voor wie?

Dit project AI PathFinder van Flanders’ FOOD richt zich tot voedingsbedrijven, technologie-aanbieders en machinebouwers.

Projectdoelstellingen?

  • Het ontwikkelen van een AI-maturiteitscan en generiek stappenplan voor AI-implementatie op maat van de voedingsbedrijven
  • Het opzetten van proof-of-concepts die de toepasbaarheid van AI in de voedingsindustrie illustreren
  • Het ontwikkelen van een demo case in de pilootfabriek voor de aardappel- en groentesector, VEG-i-TEC waarin we:
  • Inzichten documenteren over de aanpak van de AI-case
  • obstakels in het parcours weergeven, waaruit stakeholders kunnen leren
""
Met welke data-uitdagingen kampt jouw voedingsbedrijf? © Foto Flanders' FOOD

Wat kan je verwachten?

  • Overzicht van relevante AI cases en spelers uit het ecosysteem voor de voedingsindustrie
  • Tool die voedingsbedrijven helpt hun AI-maturiteitsniveau te ontdekken gekoppeld aan een generiek stappenplan
  • Demonstratie van een AI-case bij de pilootinfrastructuur van VEG-i-TEC
  • Workshops & studiedagen 
  • Projectpagina met gerichte AI-informatie voor de voedingsindustrie

Tijdlijn

1/05/2022: Startdatum
30/04/2025: Einddatum

Contactgegevens 

Lars Roba
lars.roba@flandersfood.com
+32477594453

Meer info

www.flandersfood.com/nl/projecten/ai-pathfinder

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?