AI helpt bedrijven bij duurzaam ondernemen. Grijp deze 7 opportuniteiten

Tips

"Een doorgedreven gebruik van artificiële intelligentie is de sleutel om onze bedrijven sneller klimaatneutraal te helpen worden", zegt Kristof Stouthuysen. In dit artikel somt de specialist digitale transformatie van Vlerick Business School 7 mogelijkheden op om dankzij AI duurzamer te ondernemen.

Velux plant om CO2-neutraal te worden én om zijn historische uitstoot tot nul te herleiden tegen zijn honderdste verjaardag in 2041.

De producent van het gekende dakraam is niet de enige onderneming met groene ambities. Heel wat bedrijven zoeken manieren om milieuvriendelijker te ondernemen.

Artificiële intelligentie kan daarbij helpen.

7 kansen tot verbetering

"Een lager energieverbruik, zuiniger elektrisch rijden, nieuwe materialen ontdekken… Als een bedrijf AI inzet om klimaatneutraler te ondernemen, is er veel mogelijk", betoogt Kristof Stouthuysen, director centre for financial leadership and digital transformation bij Vlerick Business School.

De specialist digitale transformatie ziet deze 7 kansen tot verbetering:

1. Lager energiegebruik

"Bedrijven moeten hun binnentemperatuur, de ventilatie en de verlichting kunnen aanpassen op basis van weerdata, bezettingsgraad of andere omgevingsfactoren", zegt Kristof. "Hierdoor kunnen ze het energieverbruik van hun gebouwen fors verminderen."

"Via het internet of things (IoT) kunnen slimme gebouwen ook communiceren met hun interne of externe energievoorzieningsbronnen. Bovendien passen ze gemakkelijker het verbruik aan het actueel aanbod groene energie aan."

""
Machinelearning kan sneller nieuwe chemische structuren met de gewenste functionaliteit ontdekken en evalueren.
Kristof Stouthuysen, director centre for financial leadership and digital transformation bij Vlerick Business School

2. Nieuwe materialen

Een tweede onderbenut potentieel ziet Kristof in het onderzoeks- en ontwikkelingsproces van nieuwe en recycleerbare materialen die gebruikt worden om energiezuinigere producten te maken.

"Dit verloopt vaak traag en is kapitaal- en arbeidsintensief. Machinelearning kan sneller nieuwe chemische structuren met de gewenste functionaliteit ontdekken en evalueren. Denk aan de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin."

3. Efficiënter transport

De AI-specialist ervaart ook dat machinelearning kan helpen bij het plannen van transporten. Bovendien schept het mogelijkheden om het transport economischer en milieuvriendelijker te organiseren door files en halflege vrachtwagens te vermijden.

➡ AI-modellen maken transport efficiënter en milieuvriendelijker. Lees Vlaams transportplatform bespaart zijn klanten duizenden kilometers per jaar

"Op eenzelfde manier kan machinelearning de CO²-uitstoot in de toeleveringsketen reduceren. Betere voorspellingen van vraag en aanbod leiden tot minder transport en minder afval in de hele waardeketen."

4. Zuiniger elektrisch rijden

Een groot probleem bij het vergroenen van het wagenpark is vaak het wantrouwen in de actieradius van elektrische wagens.

"AI-algoritmes helpen om batterijen zuiniger te gebruiken", weet Kristof. "Ze voorspellen ook het laadgedrag en helpen zo de leasingmaatschappijen en netwerkbeheerders de laadinfrastructuur verbeteren."

""
"Bedrijven, investeerders, klanten en leveranciers hebben steeds meer nood aan data die de duurzaamheid van hun waardecreatie in kaart brengen." © Foto Vlerick Business School

5. Betere investeringsbeslissingen

Nog te vaak bepalen louter financiële parameters zoals het verwacht rendement en de terugverdienperiode investeringsbeslissingen. Data kunnen dit verbeteren.

"Bedrijven, investeerders, klanten en leveranciers hebben steeds meer nood aan data die de duurzaamheid van hun waardecreatie in kaart brengen. Zo maken satellietbeelden een inschatting van de slijtage aan gebouwen, de uitstoot van schadelijke gassen, landbewerking, watervervuiling, ontbossing, overbevissing of andere inbreuken op de milieu- en mensenrechten."

➡ Uitbaters van de windmolenparken in de Noordzee besparen vandaag al fors op hun investeringen via AI. Lees AI vermindert fors de onderhoudskost en -inspanningen voor de 341 windmolens in de Noordzee

6. Groenere investeringen

"Bovendien kan ML complexe waarderingsoefeningen met niet-financiële parameters zonder probleem aan. Hierdoor krijgt een bedrijf de kans om weloverwogen en groener te beslissen."

7. Minder papierwerk

Digitalisering bewijst ook zijn nut in administratieve of eenvoudige repetitieve taken. Zo zorgen robots in de maakindustrie bijvoorbeeld voor een efficiëntere productie.

➡ Stel dat je browser je meteen vertelt welke digitale informatie al binnen je organisatie bestaat. Lees Uman.ai maakt kennisdelen zo gemakkelijk als zoeken op Google

"Wanneer robots dan ook nog slim worden, leren ze van hun fouten en van nieuwe data. Dat resulteert in nog meer efficiëntie en minder papierwerk en afval."

Kristof Stouthuysen schreef zijn AI-oplossingen eerder neer in het opinieartikel De klimaatstrijd hangt meer af van AI dan van Biden in De Tijd.

TwitterLinkedIn