Vlaams transportplatform bespaart zijn klanten duizenden kilometers per jaar

Verhaal
In samenwerking met

Pakjes tijdig afleveren, laadruimten optimaal vullen, rij- en rusttijden van chauffeurs incalculeren. Het is dagelijkse kost voor transportbedrijven. Maar het kan vaak slimmer, bewijst OptiFlow. De transportoplossing van het Vlaamse bedrijf doet zijn klanten tot duizenden kilometers per jaar besparen.

Zaakvoerders An en Steven stijlvol gekleed tegen bosachtergrond
Zaakvoerders Steven De Schrijver en An De Wispelaere innoveren in de transportsector.

Traditioneel heb je in de transportsector twee partijen. Enerzijds wil de verlader (shipper) een product of pakket tot bij iemand krijgen. Anderzijds legt de vervoerder (carrier) het traject van A naar B af. Deze laatsten draaien vaak met een kleine marge, soms zelfs met verlies. 

Volgens Steven De Schrijver, medeoprichter van het bedrijf achter OptiFlow, Conundra, kan je met een grondige dosis verandering naar een duurzaam businessmodel evolueren. 

“Bij het inplannen en uitvoeren van orders moet je met heel wat zaken rekening houden”, rekent Steven, “Wat is de snelste route? Welke chauffeurs en hoeveel wagens heb ik ter beschikking? Wat is het volume van de orders? Hoeveel kilometers kan een elektrische truck rijden? Enzovoort. Dat is een complex geheel, maar klassiek wordt elk stukje apart benaderd. Dat kan efficiënter.”

Digitalisering in klassieke sector

Als oplossing brengen Steven De Schrijver en An De Wispelaere het slimme dataplatform OptiFlow op de markt. Dit zorgt voor vernieuwing en digitalisering in de transportsector.

Zeven jaar geleden richtten Steven en An samen hun bedrijf Conundra op. Hiermee willen ze vernieuwing en digitalisering naar de transportwereld brengen. Hun fascinatie voor complexe problemen en de mindset om het steeds beter te willen doen, vormen de drijfveren achter de groei die het bedrijf de afgelopen jaren doormaakte.

""
Enkel met algoritmen die op heel korte tijd een goede oplossing voorschotelen, kan je beter en sneller doen dan wat al bestaat.
Steven De Schrijver, medeoprichter Conundra

Minder lucht vervoeren

Om deze puzzel binnen één omgeving op een zo optimale manier op te lossen, ontwikkelde Conundra het cloud -dataplatform OptiFlow op basis van algoritmen. 

“Er bestaan verschillende klassieke algoritmen die al met enkele facetten rekening houden”, legt Steven uit. “De uitdaging is om het beter en sneller te doen dan wat al bestaat en met meer regels rekening te houden. Daarvoor heb je algoritmen nodig, meer concreet optimalisatie-algoritmen of heuristieken, die op heel korte tijd een goede oplossing kunnen voorschotelen.”

"De klant voert data (orders, locaties, wagens en chauffeurs) in en in luttele seconden komt daar een optimale planning uit die files vermijdt en waarmee minder lucht wordt vervoerd.”

Met hulp van VLAIO

De kiem van OptiFlow werd gelegd in het kader van een Baekeland-mandaat, dat werd uitgevoerd in samenwerking met KU Leuven. Vervolgens werd daarop voortgebouwd met twee onderzoeksprojecten.

“Het eerste focuste op transport- en voorraadoptimalisatie. Tijdens het tweede project, dat net is afgerond, onderzochten we dan hoe de algoritmes geïntegreerd konden worden om ons platform heel dynamisch en filegevoelig te maken”, zegt Steven.

“Deze dossiers zijn de hoeksteen van onze groei en ons succes. De steun die we kregen om onderzoek uit te voeren, gaf ons als jong bedrijf zuurstof om een traject in te slaan waarvan we nu de commerciële opportuniteiten proeven.”

16% vollere laadruimtes

OptiFlow levert een meer economischer én ecologischer resultaat. Met de bijhorende app ontvangen chauffeurs updates en kunnen zij ook zelf extra informatie doorgeven waaruit de tool weer leert. 

“Een mooi voorbeeld is HelloFresh waarbij de laadruimte van de bezorgwagens nu 16 procent voller is”, zegt An. “Hierdoor spaart de maaltijdbezorger maandelijks maar liefst negen ritten rond de aarde uit.”

""
Met onze oplossing spaart HelloFresh maandelijks maar liefst negen ritten rond de aarde uit.
An De Wispelaere, medeoprichter Conundra
HelloFresh levert met elektrische bestelwagen in centrum Gent
Dankzij Vlaamse AI-technologie laadt HelloFresh zijn bezorgwagens nu 16 procent voller © HelloFresh

Machine Learning levert grotere perfectie

Het is duidelijk dat de twee oprichters niet blijven stilzitten. Ze willen hun software perfectioneren door te investeren in nieuwe technologieën, zoals Machine Learning. 

“Met Machine Learning zullen we patronen kunnen detecteren uit grote hoeveelheden data”, zegt Steven. “We kunnen zo dus meer info uit de data halen en stop- en rijtijden juister voorspellen.”

Concurrenten delen één platform

Tot slot ziet Steven ook nog veel opportuniteiten in bedrijven die onderling samenwerken en het platform gezamenlijk inzetten. 

“Een paar maanden geleden zijn we een nieuw project gestart waarbij de drie grootste transportbedrijven voor de retail in Nederland met ons in zee zijn gegaan. Het systeem plant voor hen chauffeurs, trucks en trailers in voor binnenkomende orders."

"Het gaat om concurrenten die samen fors investeren om belangrijke stappen vooruit te zetten. We hopen dit in de toekomst meer te kunnen doen.”

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?