Multilinguaal, zelflerend platform voor aspectgebaseerde sentiment- en emotieanalyse

Onderzoek
Projectorganisator
Universiteit Gent
In samenwerking met

Arteveldehogeschool, begeleidingsgroep van Vlaamse en internationale bedrijven

In dit project worden recente state-of-the-art onderzoeksresultaten met betrekking tot fijnmazige sentimentanalyse en emotiedetectie in een prototype beschikbaar gesteld. Een kans voor alle bedrijven.

Vandaag voorspellen commerciële tools een globaal sentiment op basis van trefwoorden. Daarbij laat de performantie van deze systemen vaak te wensen over omdat ze niet aanpasbaar zijn volgens de noden en wensen van klanten.

Daarentegen stelt dit project een fijnmazige, meertalige en data-gebaseerde aanpak voor die gebruik maakt van de laatste ontwikkelingen op gebied van machine learning voor sentimentanalyse en emotiedetectie. Bovendien is het model hertrainbaar.

Voor wie?

Dit project ‘SentEMO, Een Multilinguaal, Zelflerend Platform voor Aspectgebaseerde Sentiment- en Emotieanalyse’ van UGent richt zich tot een zeer brede groep bedrijven.

De begunstigde doelgroep omvat potentieel alle bedrijven en organisaties die willen weten wat klanten en andere stakeholders denken over hun producten en diensten. 

Bij de samenstelling van de begeleidingsgroep hebben we rekening gehouden met 3 doelgroepen: 

 1. leden die als potentiële eindgebruiker van de projectresultaten optreden: alle bedrijven die willen weten hoe klanten en andere stakeholders over hen denken (op sociale media, in andere communicatie, etc.). 
 2. marketing consultants, data analytics bedrijven die sentiment- en emotiedetectie op basis van ongestructureerde data wensen te integreren in hun consultancy/data-analyse activiteiten. 
 3. AI software ontwikkelaars, i.e. bedrijven die de ontwikkelde prototypes doorgronden, die verder kunnen ontwikkelen en als schakel kunnen functioneren naar de twee andere groepen die vooral gericht zijn op de inzichten die voortvloeien uit de sentiment- en emotiedetectie.
Verschillende emoties getekend op eieren
AI-systemen hebben het vandaag nog moeilijk met emoties. © Foto Tengyart, Unsplash

Projectdoelstellingen?

In dit project willen we onze expertise op gebied van sentiment- en emotiedetectie doorvertalen naar prototypes die breed inzetbaar zijn in en buiten de Vlaamse markt. 

Concreet leveren we op het einde van het project:

 • prototype voor Aspect-Based Sentiment Analysis, in meerdere talen en hertrainbaar
 • prototype voor Aspect-Based Emotion Analysis, in meerdere talen en hertrainbaar 
 • prototype van een gebruiksvriendelijk dynamisch dashboard dat de visualisatie ondersteunt en de gebruiker toelaat data te verbeteren en opnieuw te labelen


Wat kan je verwachten?

6-maandelijkse vergaderingen met de volledige begeleidingsgroep

We streven ernaar om 6-maandelijks prototypes van deelcomponenten van de volledige pipeline aan te bieden: 

 • prototype voor Aspect-Based Sentiment Analysis, in meerdere talen en hertrainbaar
 • prototype voor Aspect-Based Emotion Analysis, in meerdere talen en hertrainbaar 
 • prototype van een gebruiksvriendelijk dynamisch dashboard dat de visualisatie ondersteunt en de gebruiker toelaat data te verbeteren en opnieuw te labelen

Twee grotere use cases in samenwerking met en op data van de begeleidingsgroep (selectiecriterium: use case moet ook relevant zijn voor verschillende soorten Vlaamse bedrijven en organisaties)

Deelname aan de evaluatie van de prototypes

Tijdlijn

 • 01/01/2021 : Startdatum 
 • 31/12/2022 : Einddatum

Contactgegevens 

Veronique Hoste
veronique.hoste@ugent.be

Meer info

Volgt later

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?