Nieuwe oproep voor thematische ICON-projecten rond artificiële intelligentie en cybersecurity

Projectoproep
door
VLAIO

In het kader van de Vlaamse beleidsplannen artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS) lanceert VLAIO voor de derde keer oproepen voor ICON projecten binnen deze thema’s. De verplichte vooraanmeldingen kunnen ingediend worden vanaf begin september. Voorbesprekingen kunnen nu aangevraagd worden.

Met de thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) en cybersecurity (CS-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van AI en CS en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.

""

Waarom Artificiële Intelligentie ?

Zoals de stoommachine of elektriciteit dat in het verleden deden, is artificiële intelligentie een transversale, generische technologie die onze wereld drastisch zal veranderen. Denk maar aan de vele concrete toepassingen zoals de personalisatie van de gezondheidszorg, vernieuwde productieprocessen, vertaaltoepassingen of verkeersoptimalisatie.

Waarom Cybersecurity ?

Ook cybersecurity is van cruciaal belang voor onze welvaart en onze veiligheid. Naarmate ons dagelijks leven en onze economieën meer vervlochten raken met digitale technologieën, worden we kwetsbaarder voor phishing , malware , menselijke fouten, diefstal of verlies van gegevens. Bovendien worden cyberincidenten steeds diverser en spelen soms geopolitieke strategieën mee. 

Een op vertrouwen gebaseerde digitale economie waarbij data en artificiële intelligentie aan belang winnen, moet een strategie en investeringsimpuls rond cybersecurity voorzien. Het is dan ook essentieel dat onze kennisinstellingen en ondernemingen hun krachten bundelen om AI en CS technologie maximaal in te zetten in de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten.

Wat is een ICON-project?

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een formule waarbij multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties samen onderzoek doen naar innovatieve oplossingen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners en daarbuiten.