AI Starter Kits delen oplossingen voor concrete industriële toepassingen

Tips
door
Sirris

Om bedrijven te helpen inzicht te krijgen in het potentieel van data-innovatie aan de hand van concrete voorbeelden, lanceert EluciDATA Lab van Sirris de Starter Kits. Deze kits tonen AI-oplossingen voor concrete industriële problemen.

Starter Kits Sirris_Foto Photo Danielle MacInnes Unsplash.jpg
© Foto Danielle MacInnes, Unsplash

De Starter Kits veralgemenen en distilleren de AI-behoeften in specifieke industriële use cases. Zo vormen ze een bron van inspiratie om vergelijkbare problemen aan te pakken.

Proof-of-concept-oplossing

De Starter Kits zijn onafhankelijke verzamelingen van autodidactisch materiaal waarin specifieke data-innovatieonderwerpen worden beschreven. Hierin wordt de focus gelegd op businessdoelstelling, datagerelateerde vereisten en uitdagingen, relevante datawetenschappelijke taken, enzovoort. 

Ze bevatten een gedocumenteerde proof-of-concept-oplossing, waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke datasets. Daarenboven illustreren ze welke methodes inzake machinelearning moeten worden gebruikt en hoe ze moeten worden gecombineerd. 

Herken ook jouw industrieel probleem

De Starter Kits bestrijken een grote verscheidenheid aan industriële probleemsituaties. Misschien herken je wel een probleem waarmee je zelf kampt.

Deze worden geïllustreerd aan de hand van specifieke use cases op verschillende domeinen. Aanvullend bevatten ze relevante links naar technologie en literatuur, richtlijnen en beste praktijken, regelgeving...

Met steun van VLAIO

De Starter Kits volgen uit EluciDATA, een project voor technologieoverdracht. Het project opgestart in 2014 werd ondersteund door VLAIO, met Agoria en DTAI - KU Leuven als partners. Het doel? Data-innovatie in de industrie te stimuleren. 

De toenmalige 14 industriële demonstrators werden omgevormd tot Starter Kits. Ze hadden betrekking tot 'entity profiling and recommendation', 'predictive analytics and forecasting' en technologische uitdagingen.

Vraag je toegang aan

Momenteel zijn eerste Starter Kits beschikbaar. Nieuwe Starter Kits worden met vaste regelmaat toegevoegd.

Om deze Starter Kits toegankelijk te maken voor een groter publiek heeft het EluciDATA Lab de AI Starter Kit Portal gelanceerd. Starter Kit Passports geven je toegang tot het platform.

Met deze passports kunnen bedrijven één of meerdere Starter Kits selecteren die voor hen het meest relevant zijn. 

Vraag je toegang tot AI Starter Kits

Lees meer over de AI Starter Kits op de website van Sirris