AI - Internationale Verkenning van de Sociaal-Economische Impact

Studie

Met dit informatierapport wil de SERV een algemeen beeld schetsen van het fenomeen AI en een vervolg breien aan het SERV-traject dat in 2017 werd opgestart in het kader van de digitale transformatie.

Vanuit een internationaal perspectief wordt de impact van AI op het sociaaleconomisch weefsel en actoren in kaart gebracht: de economie en de bedrijfswereld, de arbeidsmarkt en de werkenden, de arbeidsorganisatie en Human Resources, het onderwijs en de studenten en leerkrachten, de competenties en tenslotte de overheid.

Dit rapport houdt, waar relevant, rekening met de impact van de COVID-19 crisis enerzijds als aanjager en versterker van potentiële AI-opportuniteiten en anderzijds als bron van toenemende bekommernissen.