Centrum voor Cybersecurity België (CCB)

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is opgericht bij Koninklijk Besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België en staat onder het gezag van de Eerste Minister.

Het Centrum voor Cybersecurity België zorgt als centrale autoriteit voor de cyberveiligheid in België. Het zal een nationaal Cyber Security beleid opstellen en alle betrokken diensten in België aanzetten om een gepaste en geïntegreerde inspanning te leveren.

Het CCB neemt van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie het beheer over van de dienst Computer Emergency Response Team (CERT) voor het opsporen, het observeren en het analyseren van online veiligheidsproblemen. Hierover informeren het ook permanent naar de gebruikers.

Je kunt terecht bij CCB voor:

  • Informeren en sensibiliseren van gebruikers van informatie-en communicatiesystemen

Meer info

ccb.belgium.be

Jouw contactpersoon

info@ccb.belgium.be