Wat is Zero Trust Security? Waarom is dit je beste wapen tegen cybercriminelen?

Tips

Wil je voorkomen dat cybercriminelen inbreken in je bedrijfsnetwerk en de verbonden hardware? Dan is Zero Trust Security de oplossing voor je onderneming. Ontdek in dit artikel wat het is en hoe je ermee start.

Wat is Zero Trust Security?

Zero trust is een beveiligingsstrategie voor netwerken en alle verbonden apparatuur. Hierin worden geen enkel toestel en gebruiker vertrouwd. De basisgedachte is: ‘Vertrouw nooit, verifieer altijd’.

Zero trust is een dynamisch, wendbaar en eenvoudig beveiligingsmodel. Van alle opkomende beveiligingsmodellen springt Zero Trust Security wellicht het meest in het oog. Het is strikter dan de cybersecuritystrategie van vroeger, waarin het systeem ervan uitging dat apparatuur en gebruikers veilig waren eens ze waren aangemeld.

Het zero-trust-model wordt zo opgebouwd dat het alles als een extern element beschouwt. De betrouwbaarheid van elk apparaat, elke gebruiker en elke applicatie wordt voortdurend geverifieerd.

""
Vertrouwen is van groot belang. Zero trust-systemen zoeken voortdurend dit vertrouwen. © Foto Hannah Busing, Unsplash

Waarom is Zero Trust Security je beste wapen?

Cybercriminelen bedreigen je onderneming met phishing, ransomware, factuurfraude, malware... Lees bijvoorbeeld het artikel De 3 grootste cybersecurity bedreigingen voor bedrijven. Heel wat ondernemingen en zelfstandigen verliezen honderden tot duizenden euro’s aan hackers.

Deze cybercriminelen dringen netwerken en apparatuur gemakkelijk binnen. De digitale en mobiele manier van werken en leven helpt hen daarbij. Want mensen opereren niet meer fysiek binnen één netwerk. Mensen werken van thuis uit, met de laptop op de trein en met de smartphone in het restaurant.

Apparaten en gegevens moeten worden beschermd, ongeacht de locatie waar zij zich bevinden of het type apparaat dat wordt gebruikt.

Dan volstaat de vroegere beveiliging van het fysieke netwerk niet meer. In het huidige IT-landschap is het belangrijk dat apparaten en gegevens worden beschermd, ongeacht de locatie waar zij zich bevinden of het type apparaat dat wordt gebruikt. 

Zero Trust zorgt voor een beveiligingsmodel, dat zich effectief aanpast aan een complexe moderne omgeving.

""
Weinig Scrabble-punten, maar... veel veiligheidspunten. © Foto Ronda Dorsey, Unsplash

De overstap naar zero trust gaat ook gepaard met een verandering in mentaliteit binnen het bedrijf: er wordt niet meer gefocust om hackers buiten de deur te houden.

In de plaats daarvan wordt ervan uit gegaan dat een inbraak vroeg of laat voorvalt, en worden de consequenties van zo’n inbraak sterk verzacht. Zero trust biedt dan ook een sterke bescherming tegen bijvoorbeeld ransomware - aanvallen.

Hoe werkt Zero Trust Security in de praktijk?

In theorie klinkt dit allemaal logisch, maar hoe werkt het in de praktijk? Voor wie een zero-trust-beveiligingsarchitectuur wil bouwen, zijn dit de 5 belangrijkste pijlers: 

1. Vertrouwen in het apparaat

Met zero trust moet je als IT-beheerder alle apparaten kennen voordat je ze kan vertrouwen. Je hebt een inventaris nodig van alle apparaten die je bedrijf bezit en dus beheert. Je hebt ook een oplossing nodig die de apparaten monitort, beheert en controleert.

""
Zero Trust Security houdt cybercriminelen buiten. © Foto Diana-Polekhina, Unsplash

2. Vertrouwen in de gebruiker

Bedrijven moeten veiligere methodes voor gebruikersauthenticatie inzetten dan wachtwoorden. Bijvoorbeeld een sterke tool voor het beheer van voorwaardelijke toegang. Deze kan beslissingen nemen op basis van dynamische en contextuele gegevens.

3. Vertrouwen in het transport / in de sessie

Een gebruiker of een systeem mag alleen toegang hebben tot de objecten die specifiek nodig zijn om een bepaalde taak uit te voeren.

4. Vertrouwen in de applicatie

Wil je een digitale werkplek creëren volgens de principes van zero trust? Dan moet je zorgen dat je personeel op om het even welk apparaat veilig en naadloos toegang heeft tot alle applicaties. Dit kan door de gebruikersauthenticatie te moderniseren.

5. Vertrouwen in de gegevens

De applicaties die met de data werken, regelen de classificatie en integriteit ervan grotendeels zelf. Als extra bescherming kunnen technologieën voor preventie van gegevensverlies ongewenste vrijgave of vernietiging van gevoelige gegevens voorkomen.

👉 LEESTIP! In het artikel Zero-trust-beveiliging in de praktijk: 5 pijlers | cybersecurity-bites.be worden de pijlers nader bekeken, samen met de onderliggende technologie die nodig is om vertrouwen in elk van hen tot stand te brengen.

TwitterLinkedIn