Wat is ISO 27001? Welke voordelen levert deze certificering op voor jouw bedrijf?

Tips

ISO 27001-certificering helpt je onderneming te beschermen tegen cybercriminaliteit. En het label doet meer. Het zorgt ervoor dat je cyberveiligheid ook aantoonbaar is… waardoor je bestaande klanten geruststelt en nieuwe klanten aantrekt.

Twee mensen schudden elkaar de hand
ISO 27001 helpt je veilige deals met je klanten te maken © Foto Cytonn Photography, Unsplash

Je klanten rekenen erop dat je hun gegevens vertrouwelijk houdt en dat je eventuele beveiligingslekken voorkomt. Steeds meer dwingen ze deze cybersecurity af bij hun leverancier. Ze zoeken supply chain security.

ISO 27001 kan een rol spelen in het veilig maken en houden van de leveranciersketen.

De normen die het ISO 27001-programma vastlegde, zijn wereldwijd gekend. Ook jij kan deze normen opnemen in je cyberbeveiligingsplan. Je bedrijf heeft daar alleen maar voordelen bij.

Wat is de ISO 27001-certificering?

ISO 27001 is een internationaal bekende en gangbare-norm in het beveiligen van informatie. Bedrijven met ISO 27001 kunnen hun beveiliging beheren, inclusief de financiën, personeelsgegevens en intellectuele eigendom.

De ISO 27001-certificering helpt cyberrisico’s te beperken en stelt bedrijven in staat om zich te beschermen tegen onder andere:

  • Diefstal van gegevens
  • Cybercriminaliteit
  • Misbruik van informatie
  • Terroristische aanslagen
  • Inbreuken op netwerken
  • Verlies van gegevens
  • Virale aanvallen

Vergelijk het label met gezichtsmaskers, desinfecterende gel en de afstandsregels in tijden van Covid-19. Ook deze voorkomen dat je besmet raakt en virussen verspreidt. Wie deze maatregelen volgt, is veiliger voor zijn omgeving.

Voor wie is ISO 27001 interessant?

ISO 27001 is een interessante certificering voor elk bedrijf dat zijn cybersecurity wil verhogen, aan zijn klanten wil tonen dat het cyberveilig is en werkt volgens de wettelijke vereisten.

De grootte van je organisatie is van ondergeschikt belang. De certificering is er zowel voor kleinere kmo’s als multinationals.

Goed om weten is dat het traject ernaartoe afgestemd wordt op jouw organisatie. Daarom is elk traject naar certificering uniek.

Gespecialiseerde dienstverleners passen hun opzet en implementatie aan de behoefte en doelstellingen van je bedrijf aan. Ze zullen organisatorische, technische en procedurele maatregelen voorstellen die passen bij je doelstellingen.

Welke voordelen heeft een ISO 27001-certificering?

De voordelen van het ISO 27001-beveiligingssysteem wegen ruimschoots op tegen de risico’s van een cyberaanval of -inbreuk. De belangrijkste voordelen zijn:

Klanten vertrouwen je

Klanten vertrouwen op jou om hun gegevens veilig te verzamelen, te bewerken en te bewaren. Een ISO 27001-certificering toont aan dat je bekommerd bent om hun cyberbeveiliging. Hiermee creëer je betere relaties met je klanten, waardoor ze graag klant blijven. Het helpt ook om nieuwe klanten te werven.

""
ISO 27001 is ons belangrijkste certificaat. Het heeft geen zin om een doorgedreven audit te doen voor een certificaat dat bijvoorbeeld niet erkend wordt in de Verenigde Staten.
Bram D'Hooghe, director security, privacy & compliance bij Showpad

Je beschermt de reputatie van je bedrijf

Een eventuele cyberaanval schaadt je reputatie, wat vervolgens kan leiden tot het verliezen van klanten. Met de ISO-certificering voorkom je geslaagde cyberaanvallen, waardoor je de reputatie van je bedrijf beschermt.

""

Je verbetert interne processen

Met ISO 27001 ben je ten slotte in staat om de interne processen van je bedrijf te verbeteren. Binnen een beveiligingssysteem zijn er procedures en verantwoordelijkheden die het beveiligingsbeheer moet volgen. ISO 27001 biedt duidelijke kaders voor het beperken van risico’s en maakt het beheer van beveiliging efficiënter.

Je leeft de wet na

ISO 27001-certificering sluit aan bij de regelgeving van de GDPR (General Data Protection Regulation), de richtlijn over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen en andere wetgeving in verband met cyberbeveiliging.

Je vermijdt boetes

Wie niet aan de beveiligingsnormen voldoet, riskeert zware boetes. Omdat je via de ISO 27001-certificering alle wetten mooi naleeft, voorkom je mogelijke forse boetes. Bovendien vermijd je de financiële verliezen die kunnen optreden als je aangevallen wordt.

👉 Gebruik de kmo-portefeuille

Kies voor een ISO 27001-traject bij een dienstverlener die door VLAIO erkend wordt. Dan kan je de kmo-portefeuille aanspreken.

Informeer je over de kmo-portefeuille

Hoe start je met ISO 27001?

Het is niet eenvoudig om dit certificaat te behalen. Wie de ISO 27001-certificering wil behalen, zet ruwweg deze vijf stappen:

Stap 1. Leer eerst zoveel mogelijk over het ISO-systeem. Je wil er zeker van zijn dat dit de juiste keuze is voor jouw bedrijf. Contacteer hiervoor de specialisten van KU Leuven.

Stap 2. Stel je doelen en beslis waarom jouw bedrijf gecertificeerd moet worden.

Stap 3. Laat een risicobeoordeling uitvoeren. Check hoe dit kan via de cybersecurity-verbetertrajecten van VLAIO.

Stap 4. Plan opleidingen voor het ISO 27001-programma. Via degelijke opleidingen zijn medewerkers voldoende toegerust om vrijwel elke vorm van cybercriminaliteit te bestrijden.

Stap 5. Verzamel de juiste documentatie en plannen over hoe je bedrijf zich wil verbeteren met de ISO 27001-certificering.

""
Veiligheid eerst in je hele onderneming. Ook op digitaal vlak. © Foto Mufid Majnun, Unsplash
TwitterLinkedIn