Nieuwe oproep voor thematische ICON-projecten rond artificiële intelligentie en cybersecurity

Projectoproep
door
VLAIO

VLAIO organiseert voor de derde keer een mogelijkheid voor het indienen van ICON projecten rond de thema's artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS). Dit keer kunnen projectvoorstellen op continue basis worden ingediend. Voor AI worden de toepassingsdomeinen verder verruimd. Ook is voor deze oproepen meer budget beschikbaar. Heb je een project in gedachten? Aarzel niet om dit te bespreken met een VLAIO bedrijfsadviseur! Maak meteen je afspraak voor een voorbespreking met een VLAIO bedrijfsadviseur.
 

Met de thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) en cybersecurity (CS-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van AI en CS en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.

👉 Klik hier voor een gratis afspraak met een VLAIO bedrijfsadviseur. Dit kan zelfs voordat je een dossier hebt ingediend.
""

Waarom Cybersecurity ?

Ook cybersecurity is van cruciaal belang voor onze welvaart en onze veiligheid. Naarmate ons dagelijks leven en onze economieën meer vervlochten raken met digitale technologieën, worden we kwetsbaarder voor phishing , malware , menselijke fouten, diefstal of verlies van gegevens. Bovendien worden cyberincidenten steeds diverser en spelen soms geopolitieke strategieën mee. 

Een op vertrouwen gebaseerde digitale economie waarbij data en artificiële intelligentie aan belang winnen, moet een strategie en investeringsimpuls rond cybersecurity voorzien. Het is dan ook essentieel dat onze kennisinstellingen en ondernemingen hun krachten bundelen om AI en CS technologie maximaal in te zetten in de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten.

Waarom Artificiële Intelligentie ?

Zoals de stoommachine of elektriciteit dat in het verleden deden, is artificiële intelligentie een transversale, generische technologie die onze wereld drastisch zal veranderen. Denk maar aan de vele concrete toepassingen zoals de personalisatie van de gezondheidszorg, vernieuwde productieprocessen, vertaaltoepassingen of verkeersoptimalisatie.

Wat is een ICON-project?

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een formule waarbij multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties samen onderzoek doen naar innovatieve oplossingen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners en daarbuiten.