Hoe kwetsbaar is je kmo voor hacking? Doe de Cyberscan

Tips

Welke cyberrisico’s bedreigen je onderneming? Hoe goed past je kmo de regels inzake gegevensbescherming toe? Check je leveranciers? Heb je een strategie tegen hackers?… Breng nu je strategie rond cyberveiligheid en GDPR in kaart. Doe de Cyberscan.

De Cyberscan is een praktische en leerzame tool waarmee bedrijven hun blootstelling aan cyberbeveiligingsrisico’s kunnen inschatten aan de hand van twintig vragen. Deze vragen onder meer naar het inventariseren en analyseren van kwetsbaarheden, procedures rond cybersecurity , het sensibiliseren van mensen en verdedigingssystemen.

Start de cyberscan

Bedrijven die aan de nieuwe Cyberscan deelnemen, leren de risico's kennen die verbonden zijn aan cyberaanvallen en de vaak slechte toepassing van de regels inzake gegevensbescherming. De scan stelt meteen acties voor op korte termijn.

Zelfevaluatie voor kmo’s

De Cyberscan werd ontwikkeld in opdracht van de FOD Economie. Het werd een zelfevaluatie voor kmo's. Tussen de vragen door geeft de scan praktisch advies om de kmo beter bestand te maken tegen het almaar toenemende aantal cyberaanvallen.

De tool behandelt alle vormen van digitaal werken: e-commerce, sociale netwerken, elektronische facturatie, cloud -opslag, bedrijfswebsites... Zo onthult het hoe goed IT-apparatuur is bestand tegen kwaadwillige praktijken.

Concrete tips tegen cybercriminelen

Na de zelfevaluatie ontvangt de onderneming een reeks gepersonaliseerde tips op basis van de gegeven antwoorden, alsook standaardtemplates voor documenten en checklists. Zo kan de onderneming de aanbevolen maatregelen uitvoeren die nodig zijn om de veiligheid en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen na een cyberaanval.

Enkele mogelijke actiepunten:

  • Werk een intern cyberveiligheidsbeleid uit dat ervoor zorgt dat je bedrijf de juiste preventieve maatregelen neemt, dat het gepast reageert bij een incident en dat zich permanent aanpast.
  • Sensibiliseer je personeel permanent.
  • Neem regelmatig een gegevensback-up.

Ook benieuwd naar de actiepunten voor jouw onderneming? Start de cyberscan

Ga vervolgens aan de slag met de resultaten van de Cyberscan. En laat je daarbij helpen. Doe beroep op het ondersteuningsaanbod rond cyberveiligheid vanuit Vlaanderen.

Start op vlaio.be/cybersecurity

TwitterLinkedIn