Cybersecurity - Strategisch onderzoek en industriële impact

Locatie
LAMOT Congrescentrum Mechelen
Start
Einde

Op 13 september ontmoeten onderzoekers, bedrijfsexperten, tech-ondernemers, innovatoren en beleidsmakers elkaar om innovatie rond cybersecurity verder op te drijven. Vanuit het academisch top-onderzoek rond cybersecurity wordt sterk ingezet op economische en maatschappelijke valorisatie. Nauwe samenwerkingen met de bedrijfswereld leiden tot nieuwe inzichten, gedeelde kennis en praktische toepassingen. Discussie en feedback zorgen voor de juiste prioriteiten in de onderzoeksagenda. Op deze ontmoetingsdag slaan we de brug tussen universiteit en bedrijfswereld om kennis en inzichten te delen. Op de agenda staan keynotes van cybersecurity bedrijfsexperten, getuigenissen van ondernemers en onderzoekers rond samenwerkingsverbanden, toelichting bij onderzoeksresultaten, en gelegenheid tot netwerking.

TwitterLinkedIn