Het cybersecurity-verbetertraject van Cronos Security

Dienstverlener
Cronos Public Services
In samenwerking met

Het cybersecuritytraject door Cronos maakt het verschil in de weerbaarheid van jouw kmo tegen cyberaanvallen. Op basis van een grondige analyse werken we, pragmatisch en op maat, een implementatietraject uit waarbij wordt ingezet op noodzakelijke maatregelen om de cybersecurity maturiteit van jouw kmo te verhogen.

Wie komt in aanmerking

Het Cronos-traject is flexibel en schaalbaar zodat het zich richt tot:

 • kmo’s die aan de startlijn inzake cyberveiligheid staan
 • kmo’s die reeds eerste stappen hebben ondernomen

Cybersecurity -verbetertraject: basispakket

We werken op maat van jouw onderneming volgens deze drie fasen:

 1. Uitgebreide testing en analyse: Op basis van een penetratietest, interviews en workshops wordt een to-the-point rapport opgeleverd dat de situatie binnen de kmo duidelijk maakt.
 2. Opmaak van actieplan: Je ontvangt een cybersecurity -actieplan op maat, met prioriteiten.
 3. Begeleiding bij uitvoeren van de verschillende implementaties: Daarbij stelt Cronos Security voor om drie standaard componenten samen met de kmo uit te werken die elke kmo een toegevoegde waarde bieden en hun weerbaarheid bij cyberaanvallen verhogen. 
  • Opmaak cybersecuritybeleid
  • Verbeteren van het incident management proces
  • Organiseren van een bewustmakingssessie

Vervolgens kiest de kmo drie opties uit tien, waaronder:

 • Logische toegangscontrole (‘identity en access management’)
 • Veilige ontwikkeling en beheer van systemen (‘SDLC’)
 • Netwerkbeveiliging
 • Beveiliging van mobiele toestellen (‘endpoint protection’) en Microsoft 365-omgeving
 • Monitoring en logging

Mogelijke uitbreidingspakketten

 1. Cyber incident simulatie waarin een real-life hack wordt gesimuleerd. Er wordt gekeken hoe en met welke snelheid het incident wordt opgepikt, hoe het wordt geanalyseerd en hoe de behandeling ervan verloopt. 
 2. Drie aanvullende opties waarin de kmo in de diepte kan werken rond bijkomende thema’s.

Gevraagde inspanningen

We vragen input (documentatie, toelichting…) en tijd om dieper op de kwesties in te gaan, inzichten op te doen, beslissingen te nemen en veranderingen door te voeren.

 • Basispakket:
  • Uitgebreide testing en analyse: 4u tot 1 dag van de zaakvoerder of management, 2 tot 3 dagen van de IT-verantwoordelijke, 1 dag van de personeelsverantwoordelijke
  • Actieplan: ongeveer 1 dag van de zaakvoerder of management, IT- en personeelsverantwoordelijke
  • Uitvoering: uitgebreide inspanning met betrokkenheid van zaakvoerder, IT- en personeelsverantwoordelijke.
 • Uitbreidingspakket 1: 1 dag, met verschillende rollen binnen de IT-afdeling
 • Uitbreidingspakket 2: uitgebreide inspanning afhankelijk van de gekozen opties

Duurtijd traject

Minimale periode: 6 maand
Maximale periode: 1 jaar

In totaal 36 mensdagen, waarvan 21 voorzien voor implementatie.

Eindresultaat

Aan het einde van dit cybersecurity -traject is jouw kmo klaar voor de toekomst!

 • De onderneming is gewapend tegen cyberaanvallen.
 • Onder medewerkers is een betere kennis en bewustzijn omtrent het thema en de risico’s aanwezig. 
 • De maturiteit van de organisatie omtrent cybersecurity is drastisch toegenomen.
 • De meest kritieke risico’s zijn weggewerkt.

Kostprijs

Basispakket: 35.453,00 euro (incl. btw)
te betalen door de kmo: 19.499,15 euro (incl. btw)

Uitbreidingspakket 1: 9.585,62 euro (incl. btw)
te betalen door de kmo: 5.272,09 euro (incl. btw)

Uitbreidingspakket 2: 15.427,50 euro (incl. btw)
te betalen door de kmo: 8.485,13 euro (incl. btw)

De te betalen kostprijs bedraagt 55% van de totale prijs. VLAIO legt de overige 45% bij.

Lightversie basispakket

Cronos Security biedt ook een light-versie aan met 19 mensdagen aan een lagere kostprijs.

Dit lightpakket kost 18.634,00 euro (incl. btw)
waarvan te betalen door de kmo: 10.248,70 (incl. btw)

Meer info bij de dienstverlener.

Meer info

cronossecurity.be/cybersecurity-voor-kmo/

Alle details over de modaliteiten van de Cybersecurity -verbetertrajecten vind je op vlaio.be

Label Cybersecurity Vlaanderen
TwitterLinkedIn