Het cybersecurity-verbetertraject van AE

In samenwerking met

Cybercriminaliteit zorgt voor geblokkeerde productielijnen, bedrijfsgeheimen die op straat liggen en miljoenen euro’s verloren omzet. Het cybersecurity -verbetertraject van AE helpt jouw bedrijf om een betrouwbare en veilige partner voor jouw klanten te blijven en je competitieve positie te versterken.

Wie komt in aanmerking

AE focust zich met haar verbetertrajecten op kmo’s met industriële installaties, productielijnen of bedrijven die actief zijn in de energiesector, transport en logistiek, retail of de farmaceutische industrie.

Cybersecurity -verbetertraject: basispakket

Het basispakket bestaat uit drie grote onderdelen:

 1. Een assessment van de huidige cybersecurity -toestand binnen de organisatie via vragenlijsten, technische analyse, penetratietest en workshops. We identificeren onder meer de bedreigingen en hoe jouw omgeving gebruikt kan worden om jouw klanten aan te vallen.
 2. Het gepersonaliseerd actieplan met concrete verbeteringsacties en meer algemene acties die jouw bedrijf kan ondernemen om haar security posture te verhogen in combinatie met een inschatting van budget, mensuren en doorlooptijd.
 3. De kritische risicoreductie waarin we samen quick-wins en best-practices met een hoge risicoreductie en een minimale impact op jouw bedrijfsactiviteiten implementeren. We werken bijvoorbeeld aan:
  • een coherent cybersecuritybeleid
  • netwerksegmentatie tussen de IT en OT -omgevingen
  • (firewall) policies en regels
  • e-mailbeveiliging
  • API -security en software integraties
  • security hardening van de PLC /ICS/OT gateway en management
  • gestructureerd incident respons proces voor de kmo
  • integratie en data uitwisseling tussen securitycomponenten

Tenslotte verankeren we de verbeterde cyberveiligheid in je organisatie.

Mogelijke uitbreidingspakketten

 1. 10 bijkomende dagen specifiek gericht op kritische risicoreductie.
 2. 24 bijkomende dagen om het assessment verder uit te diepen en meer verbeteringsacties uit het actieplan uit te voeren indien gewenst en nodig.

Tijdens de 10 of 24 dagen bouwen we samen verder op de verbeteringen uit het basisdienstverleningspakket. Op die manier kan je meer verbeteringsacties uitvoeren, zoals:

 • optimaliseren van de endpoint security architectuur
 • herontwerpen van applicaties die een significant security risico vormen
 • uitvoeren van Traffic Flow Analyse (NTA) op de OT-omgeving om netwerkverkeer in kaart te brengen en potentieel verdacht verkeer te identificeren.

Gevraagde inspanningen

Om de impact en het succes van het verbetertraject zo groot mogelijk te maken is de betrokkenheid van jouw organisatie essentieel. Concreet betekent dit dat er vanuit jouw organisatie:

 • een actieve deelname is aan de verschillende workshops door de managers, HR-dienst en andere betrokken personen in dit traject. (5 workshops van een halve dag voor 2 mensen = 10 mensdagen)
 • het interne IT-departement de nodige toegangen voorziet om de technische analyse te maken. (2 tot 3 mensdagen)
 • er een open en transparante communicatie is en een goede vertrouwensband.
 • de afstemmingsmomenten in het verankeringstraject goed worden voorbereid. (0,5 tot 1 mensdag per kwartaal)

Duurtijd traject

De doorlooptijd van het hele traject is 12 maanden, volgens deze onderverdeling:

 • Assessment en kritische risicoreductie: van 1,5 tot maximaal 3 maanden
 • Verankering: tijdens de drie kwartalen volgend op de assessment en kritische risicoreductie.

Eindresultaat

Het verbetertraject helpt jou om binnen 1,5 tot 3 maanden na opstart:

 • Een duidelijk zicht te hebben op de huidige situatie: aan welke bedreigingen wordt jouw organisatie blootgesteld, hoe goed is ze beschermd, hoe goed kan je een aanval weerstaan,…
 • Een concreet actieplan te hebben met verbeteringen die je kan aanbrengen om een veiligere omgeving te creëren en het risico op een succesvolle cyberaanval serieus te verlagen.
 • De meest kritische en waardevolle verbeteringen aan te brengen en zo de ‘security posture’ van jouw bedrijf gevoelig te verhogen.

Vervolgens kan je afstemmen met een team van professionals om na te gaan hoe de verdere uitrol verloopt, waar er bijgestuurd moet worden en zo de duurzaamheid van de aanpassingen te garanderen.

Kostprijs

Basispakket: 34.969,00 euro (incl. btw)
te betalen door de kmo: 19.232,95 euro (incl. btw)

Uitbreidingspakket 1: 10.285,00 euro (incl. btw)
te betalen door de kmo: 5.656,75 euro (incl. btw)

Uitbreidingspakket 2: 24.684,00 euro (incl. btw)
te betalen door de kmo: 13.576,20 euro (incl. btw)

De te betalen kostprijs bedraagt 55% van de totale prijs. VLAIO legt de overige 45% bij.

Lightversie basispakket

AE biedt ook een light-versie aan met 20 mensdagen aan een lagere kostprijs.

Dit lightpakket kost 17.000,00 euro (incl. btw)
waarvan te betalen door de kmo: 9.350,00 (incl. btw)

Meer info bij de dienstverlener.

Meer info

ae.be/vlaio-cybersecurity

dylan.darby@ae.be

Alle details over de modaliteiten van de Cybersecurity -verbetertrajecten vind je op vlaio.be

Label Cybersecurity Vlaanderen
TwitterLinkedIn