Noodweer of droogte? Hydroscan pakt waterschaarste én overstromingen slim aan

Use case

Waterproblemen worden wereldwijd alsmaar urgenter. Ofwel kennen we waterschaarste door aanhoudende droogte. Ofwel lijden we onder overstromingen door plotse stortregens. Dankzij het Vlaamse technologiebedrijf Hydroscan kunnen de effecten van deze watergerelateerde problemen gevoelig verzacht worden.

Stel dat we op voorhand weten waar en wanneer er een overstroming zal plaatsvinden. Dan kunnen de hulpdiensten zich voorbereiden. Dan kunnen wachtbekkens klaargemaakt worden om extra water op te vangen. Dan kunnen waterpompen geïnstalleerd worden, zandzakjes geplaatst en waar nodig burgers verwittigd.

Digitale oplossing voorspelt watersnood

Met de Flood4Cast-oplossing van Hydroscan is dit mogelijk. Deze software maakt het mogelijk om bij nakende, plotse en hevige regenval tot drie uur op voorhand een overstroming te voorspellen en vrij nauwkeurig de wijken aan te duiden die dreigen getroffen te worden. Hierdoor wordt niet alleen veel ellende vermeden. Ook mensenlevens kunnen gered worden.

De software is ontwikkeld met steun van VLAIO.

""
"Onze technologie in combinatie met de herstellingen op het terrein kunnen zo tot 50 procent van het lekverlies reduceren, ofwel miljarden liters per jaar alleen al voor Vlaanderen", zegt innovatiedirecteur Guido Vaes. © Foto Hydroscan

“Flood4Cast Real-time Alerter vertaalt de verwachte impact van forse regenval naar een te verwachten overstromingsimpact”, verklaart Guido Vaes, directeur innovatie bij HydroScan.

Als brein achter de technologische ontwikkeling zag hij jaren terug dat de gebruikte watertechnologie tien jaar achter stond op wat academisch beschikbaar was: “Vanuit het idee dat een aantal methodieken die we als consultants gebruikten een bredere afzetmarkt konden hebben, begonnen we vijf jaar geleden onze eigen technologie te ontwikkelen. Realtime modellering voor lekdetectie en overstromingen was een gat in de markt.”

Om snel en accuraat voorspellingen te doen, laadt het systeem op voorhand al informatie op. Vervolgens wordt deze informatie gekoppeld aan de verwachte regenval volgens de buienradar van de Vlaamse Milieumaatschappij. Zo wordt elke vijf minuten een nieuwe voorspelling van overstromingsrisico gedaan.

Meer dan 150 miljoen liter drinkwater per dag besparen

Hun eerste ontwikkeling richt zich op een ander actueel waterprobleem gelinkt aan de klimaatverandering: droogte. Bij aanhoudende droogte worden burgers aangemaand om minder drinkwater te verbruiken. Maar tegelijkertijd sijpelen er alleen al in België ook tijdens de droogste dagen dagelijks miljoenen liter drinkwater weg via de veelal verouderde leidingen.

“In Vlaanderen gaat meer dan 15 procent van het drinkwater verloren tijdens het transport van de productiesites naar de eindverbruikers, vooral via verborgen lekken”, legt Guido uit. “In totaal gaat het over meer dan 150 miljoen liter per dag, wat overeenkomt met de inhoud van meer dan zestig olympische zwembaden. Maatschappelijk is het vandaag niet meer verantwoord om drinkwater verloren te laten gaan. Elke druppel water telt. Weglekkend water is verlies.”

De lekoplossing van Hydroscan detecteert waar er water weglekt uit waterleidingen. En het geeft prioriteiten aan op basis van hoeveelheden die verloren gaan. “Onze software vergelijkt de real-time gebruiksgegevens van debietmeters met een verwacht gebruik op basis historische gegevens. Wanneer vervolgens het verwacht gebruik significant hoger ligt, signaleert het systeem een lek.”

""

“Met deze data kunnen Pidpa, Vivaqua en De Watergroep hun lekken opsporen en dichten. Onze technologie in combinatie met de herstellingen op het terrein kunnen zo tot 50 procent van het lekverlies reduceren, ofwel miljarden liters per jaar alleen al voor Vlaanderen. Dit is zonder twijfel de grootste waterbesparende maatregel die je kan nemen.”

“De dag dat heel België ons lekreductiesysteem heeft geïntroduceerd en lekverliezen halveert, geven we een antwoord aan potentiële schaarste”, legt Guido uit.

👉 Enig idee wat jouw bedrijf kan verwezenlijken met het slimmer verzamelen en verwerken van data? Check: Wat is artificiële intelligentie? Welke mogelijkheden creëert AI voor jouw onderneming?

AI verbetert hydraulische modellen

Hoewel het lekreductiesysteem vollediger is dan minder nauwkeurige of gedeeltelijke oplossingen van andere bedrijven, staat er een upgrade gepland met de nieuwste technologie.

Het bedrijf werkt aan het perfectionaliseren van de hydraulische modellen met artificiële intelligentie . Deze upgrade vraagt nog wel behoorlijk veel werk, weet Guido: “AI combineert de verwachte patronen met de effectieve metingen. Het leert patronen te herkennen zodat het model bij toekomstige metingen sneller en exacter lekken lokaliseert.”

""
We waren maar een kleine kmo die niet het risico kon dragen om enkele medewerkers exclusief op deze ontwikkeling te zetten. Maar dankzij de steun lukte het wel.
Guido Vaes, directeur innovatie

Met de hulp van VLAIO

“Hydroscan zou vandaag geen innovatieve technologische producten kunnen aanbieden zonder de vroegere steun van VLAIO”, benadrukt Guido Vaes, directeur innovatie.

“We waren maar een kleine kmo die niet het risico kon dragen om enkele medewerkers exclusief op deze ontwikkeling te zetten. Maar dankzij de steun lukte het wel. De subsidie was voor ons een hefboom. Hierdoor kunnen we vandaag Hydroscan laten groeien en is internationalisering mogelijk.”

Met steun van VLAIO en bedrijfsadviseur Rik Candries ontwikkelde Hydroscan ook de Flood4Cast Masterplanner. Deze maakt het mogelijk om overstromingskaarten voor heel Vlaanderen te maken op één jaar tijd. “Met standaard software vereiste dit tientallen jaren.”

👉 Klik door naar vlaio.be/digitalisering

De eerste resultaten van de AI-technologie zijn veelbelovend:

“200 km leiding waarin we detecteerden dat er ergens een lek was, konden we reduceren tot 1 procent van het gebied. We moesten enkel nog in de juiste straat zoeken. Hierdoor wordt kost van het zoeken naar lekken tot fractie gereduceerd.”

Hydroscan boekt internationaal succes

Vanuit consultancyopdrachten groeide Hydroscan tot trendsetter in slimmere oplossingen in  waterbeheer waarbij technologie en services elkaar versterken.

Guido: “We helpen onze klanten om slimmer en duurzamer operationeel aan waterbeheer te doen. Vanuit de analyses van onze software simuleren we de impact van overstroming en adviseren we steden en gemeenten om planmatige acties te nemen. Denk aan klimaatadaptieve maatregelen zoals wachtbekkens en infiltratiebekkens voorzien, een stadsplein watervriendelijker aanleggen, grachten en wadi’s voorzien in verkavelingen, enzovoort.”

Vandaag stelt de Vlaamse kmo 45 mensen tewerk en boekt het een omzet van ongeveer 5 miljoen euro. De internationale uitbreiding staat nu bovenaan de agenda, met de eerste klanten in Vietnam, Duitsland, Frankrijk…

TwitterLinkedIn

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?