AI-spin-off van Universiteit Antwerpen vermindert planningsfouten met 30%

Verhaal

Gooit corona ook je productieplanning in de war? Ondervind je leveringsproblemen door de grondstoffencrisis? Het AI-algoritme van Garvis, een spin-off van UAntwerpen, helpt bedrijven nauwkeurig plannen. Zelfs bij onverwachte veranderingen.

""
(v.l.n.r.) Piet Buyck (CEO Garvis), Prof. Serge Demeyer (UAntwerpen) & Geert-Jan Van Den Bogaerde (CTO Garvis) © Foto UAntwerpen

UPDATE september 2022 - Anderhalf jaar na de lancering maakt wereldwijd een vijftigtal bedrijven gebruik van de software van Garvis. Onder meer Jacobs Douwe Egberts, Edgard & Cooper, Brompton, Bosch en Serax zijn klant. Om sneller te kunnen groeien, haalde het bedrijf 3,5 miljoen euro op bij de Britse investeringsfondsen Superseed en Scalebridge Capital, en de Duitse groep Bosch Ventures.

Nauwkeurig plannen is van groot belang voor bedrijven. Maar het is ook bijzonder moeilijk. Met de huidige technologie is planning vaak gebaseerd op de aanname dat het verleden zich zal herhalen.

""
Onze AI-software kan het aantal fouten met 30% verminderen en bedrijven tijd en geld besparen.
Piet Buyck, CEO van Garvis

"Maar het verleden herhaalt zich niet zomaar", zegt professor Serge Demeyer van het departement Wiskunde en Informatica aan de Universiteit Antwerpen in het artikel UAntwerp and Garvis help companies predict the future.

"De supply chain wordt met de dag globaler en veel onverwachte gebeurtenissen beïnvloeden deze. Neem bijvoorbeeld de recente blokkering van het Suez-kanaal en de COVID-19 pandemie."

Betere prognoses

Tegelijkertijd is steeds meer informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen digitaal beschikbaar. Die beïnvloeden allemaal mogelijks een bedrijf. Denk aan de prijsstelling, de verkoopcijfers, het weerbericht, de sociale media en andere indicatoren. 

Maar strategische planners zijn nog niet in staat om deze informatie optimaal te verwerken.

Daar komt nu verandering in. 

Dankzij de Universiteit Antwerpen en de nieuwe spin-off Garvis zullen bedrijven ook op dit vlak profiteren van de nieuwe mogelijkheden die artificiële intelligentie biedt. Dat moet hen in staat stellen betere en betrouwbaardere voorspellingen te doen en sneller in te spelen op schommelingen in de vraag.

30% minder fouten

Piet Buyck, CEO van Garvis, is ervan overtuigd dat de spin-off een revolutie teweeg zal brengen.

"Onze bionische planningssoftware combineert artificiële intelligentie met de persoonlijke inzichten en ervaringen van de planner en met real-time data-analyse. Deze technologie heeft een grote impact op een bedrijf."

"Met dit systeem kunnen we het aantal fouten met dertig procent verminderen en bedrijven tijd en geld besparen. Handig is ook dat ons systeem heel eenvoudig te implementeren is. Binnen 24 uur kan het geïmplementeerd zijn."

➡ Zoek je als productieplanners een oplossing voor wissels in productielijnen, snel veranderende leverdata, dringende orders, voorraadtekorten,…? Lees Heb je ook just in time leveringsproblemen? AI schiet te hulp

Universiteit en bedrijven winnen

De samenwerking is een win-win voor Garvis, de Universiteit Antwerpen en de studenten computerwetenschappen. Demeyer en zijn collega’s van de UAntwerpen ontwikkelden de AmPyfier-tool.

Deze software helpt om complexe AI-algoritmes en -processen te analyseren en te optimaliseren. 

Vervolgens gebruikt Garvis zijn geavanceerde AI- en machine-learningtechnologie om nauwkeurige voorspellingen te doen voor bedrijven.

""
Op het vlak van AI hebben we al heel wat samenwerkingen met bedrijven opgezet
Silvia Lenaerts, professor en vicerector Innovatie en Valorisatie

Open voor samenwerkingen

Tegelijkertijd is Garvis de ideale real life case voor de UAntwerpen. Omdat de AmPyfier-tool elke dag met echte data werkt, verbetert het systeem zichzelf voortdurend. Meteen worden de studenten computerwetenschappen ook opgeleid met echte AI-cases, wat hen voorbereidt op high-tech jobs in de toekomst.

Professor Silvia Lenaerts, vicerector Innovatie en Valorisatie, is tevreden over de samenwerking tussen de universiteit en Garvis.

"Deze spin-off is een mooi voorbeeld van de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek", zegt Silvia. "Op het vlak van artificiële intelligentie hebben we al heel wat samenwerkingen met bedrijven opgezet. Dat is belangrijk, want op die manier kunnen we helpen om hoogtechnologische bedrijven in Vlaanderen te versterken."

➡ Pakjes tijdig afleveren, laadruimten optimaal vullen, rij- en rusttijden van chauffeurs incalculeren. Hoe dit slim inplannen? Lees Vlaams transportplatform bespaart zijn klanten duizenden kilometers per jaar
TwitterLinkedIn

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?