Wat brengt beeldverwerking via AI voor de maakindustrie?

Ontwikkeling
Projectorganisator
Flanders Make

In dit Coock-project wordt het gebruik van visiesystemen voor uiteenlopende toepassingen in de industrie toegelicht om de kennis hierrond te vergroten en de introductie te faciliteren.

De nadruk ligt op het tonen van de hedendaagse mogelijkheden, zowel op het gebied van visie-hardware, beeldverwerking via artificiële intelligentie en concrete toepassingen zoals foutdetectie in oppervlakken of objecten, visuele metingen van dimensies en vormen, en kwaliteitscontrole.

Voor wie?

Dit project ‘Visie in de Maakindustrie’ van Flanders Make vzw richt zich tot industriële eindgebruikers, integratoren, service en IT-bedrijven

Projectdoelstellingen?

 • Een helder overzicht creëren van beschikbare visie-hardware, de mogelijkheden en kosten/baten.
 • Visietoepassingen voor 3D visie, computer aided design en metrologie op een toegankelijke manier demonstreren en aanbieden.
 • Het demonstreren van beeldverwerking via artificiële intelligentie en de typische toepassingen hiervan.
Twee mannen werken op de computer aan een 3D-model van een machine
© Foto Kumpan Electric, Unsplash

Wat kan je verwachten?

 • Disseminatie activiteiten, al dan niet online:
 • Hands-on workshops en demo’s
 • Presentaties rond de mogelijkheden
 • Hulp bij het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke toepassingen, van initiële brainstorming tot en met praktische implementatie en installatie
 • Begeleiding naar gepaste innovatietrajecten en overheidssteun
 • Toegang tot hardware (verschillende demo’s) en software (toolboxen voor CAD, metrologie, AI beeldverwerking, …)
 • Netwerkmogelijkheden over de brede sector heen. 
 • Contacten met specialisten in visie en AI.

Tijdlijn

 • 01/04/2021: startdatum
 • 01/04/2024: einddatum 

Continu instappen mogelijk

Contactgegevens

Rob Heylen
rob.heylen@flandersmake.be
+32 486 17 37 36

Emma Claeys
emma.claeys@flandersmake.be
+32 475 29 95 01

Meer info

Nog niet beschikbaar

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?