Smart Port 2025 wil de concurrentiekracht in Vlaamse havens verhogen via data

Ontwikkeling
Projectorganisator
imec
In samenwerking met

Smart Port wil de concurrentiekracht in Vlaamse havens verhogen door een gestructureerde aanpak van datagedreven digitalisering. Want de inzet van data en artificiële intelligentie kunnen het meeste bijdragen tot operationele efficiëntie en duurzaamheid, blijkt uit onderzoek van imec en Universiteit Antwerpen.

Momenteel is er een schat aan data te vinden bij bedrijven actief in de havens. Die veelheid aan data wordt nog te weinig omgezet in concrete toepassingen.

Het project Smart Port 2025 gaat dit veranderen.

Voor wie?

Dit project Smart Port 2025 van imec en Universiteit Antwerpen richt zich tot 2 belangrijke doelgroepen: de maritieme/haven actoren en de tech providers.

De actoren in de haven zijn zeevervoerders, terminal exploitanten, stuwadoors, expediteurs, douane-havenautoriteiten, exploitanten van weg-, spoor- en binnenvaartvervoer, verladers, enzovoort. Ze zijn de directe gebruikers van de resultaten die ontwikkeld zijn en hebben baat bij meer data gedreven digitalisatie.

De technologie leveranciers, die baat hebben bij concrete resultaten van onderzoek. Dit onderzoek is gerelateerd aan state of the art AI-technologieën, de duurzaamheidsimpact van deze technologieën en instrumenten die hun economische impact evalueren.

Projectdoelstellingen?

 • Het vertalen van gevalideerde onderzoeksresultaten rond artificiële intelligentie naar specifieke toepassingen
 • Bedrijven op een laagdrempelige wijze laten kennismaken met de nieuwe mogelijkheden van data en intelligentie, specifiek gericht op havens.
 • Het haven ecosysteem versneld laten inzetten op bijkomende data gedreven digitalisering.

Concreet betekent dat:

 • Elk jaar werken we in drie parallelle clusters van mogelijke processoptimalisaties drie demonstratoren uit.
 • Ieder jaar beogen we zo de opstart te faciliteren van een groeiend aantal ondernemingsspecifieke projecten per parallelle cluster.
 • In totaal worden 24 ondernemingsspecifieke projecten opgestart
Een havenarbeider lost containers in de Haven van Antwerpen
Een havenarbeider lost containers in de Haven van Antwerpen © Port of Antwerp

Wat kan je verwachten?

 • Kennisoverdracht via inspiratiesessies, informatiesessies subsidies, hands-on workshops,…
 • Matchmaking events waar vraag-aanbod gefaciliteerd wordt.
 • Begeleiding tot concrete use cases en projectinitiaties.
 • Een gevalideerde toolbox om de introductie van geavanceerde technologie te ondersteunen, waar bedrijven mee aan de slag kunnen na de workshops.
 • Een kennisdatabase rond AI-bouwblokken voor operationele efficiëntie in de haven.
 • Demonstratoren met een breed AI-thema toegepast op de specifieke context van de haven. In het bijzonder gaat het om microniveau intelligentie (optimalisatie van eigen werking), macroniveau intelligentie (predictie van externe factoren) en duurzaamheid (intelligente afwegingen met externe beperkingen).

Tijdlijn

 • 01/03/2021: startdatum
 • 29/02/2024: einddatum

Continu instappen mogelijk

Contactgegevens

Bart Braem
bart.braem@imec.be
+32 3 265 38 64
+32 495 54 24 89

Meer info

nog niet beschikbaar

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?