Smart devices en AI kunnen een rol spelen binnen de revalidatie

Ontwikkeling
Projectorganisator
Erasmushogeschool Brussel
In samenwerking met

VUB, Odisee en een uitgebreide begeleidingsgroep bestaande uit zowel grote als kleine ondernemingen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, collectieve kenniscentra en sectorfederaties.

Smart devices en Artificiële Intelligentie (AI) kunnen oplossingen bieden voor de hoge druk binnen de gezondheidszorg vandaag. Dit project bekijkt de mature technologie en informeert over hoe ze concreet kan ingezet worden.

De gezondheidszorg komt steeds meer onder druk te staan. Door een tekort aan personeel en verhoging van het aantal zorgbehoevenden dienen zorgprofessionals steeds meer prestaties te leveren en hebben ze vaak te weinig tijd per zorgvrager. Smart devices en Artificiële Intelligentie (AI) reiken hier een mogelijke oplossing aan. 

In dit project richten we ons op toepassingen van deze technologieën binnen revalidatie. 

Hoewel veel van deze technologieën matuur genoeg zijn om gebruikt te worden in revalidatiesettings, worden ze tot op heden – zeker in Vlaanderen – onderbenut. 

Voor wie?

Dit Tetra -project SAIRE van Erasmushogeschool Brussel, Odisee, Vrije Universiteit Brussel richt zich tot zorgvragers en zorgverleners, als eindgebruikers. 

Het richt zich op de doelgroepen van providers van smart devices, integratoren en AI enerzijds en zorginstellingen anderzijds.

Projectdoelstellingen?

Dit project zal de mogelijkheden van AI en low-cost smart devices belichten aan de hand van concrete cases, ons aangereikt door het werkveld. Het transfereren van bestaande technologie naar de revalidatiesector opent niet enkel deuren voor de providers van smart devices, AI en integratoren, maar kan bovendien bijdragen aan de transformatie en digitalisering van de revalidatiesector.

Met de hulp van een begeleidingsgroep van meer dan 20 Vlaamse bedrijven, woonzorgcentra, ziekenhuizen en kenniscentra, zullen deze innovatieve technologieën toegepast worden op drie zeer uiteenlopende applicatiescenario’s binnen de revalidatiesector: 

 1. fijne motoriek, 
 2. training en revalidatie van het stappen, 
 3. algemene positiebepaling en valdetectie. 

Hiermee wensen we een versnelde inzet van smart devices en AI in revalidatie en de gezondheidszorg in het algemeen te bekomen. 

Beknopte doelstellingen:

Uitwerken van een handleiding die beschrijft:

 1. welke gebruiksvriendelijke, mobiele, breed toepasbare low cost smart devices gebruikt kunnen worden om zorgvragers in een revalidatiesetting te ondersteunen, 
 2. op welke manier de bestaande technologieën gecombineerd kunnen ingezet worden, rekening houdend met noden, eisen en wensen van zowel de zorgvrager als de zorgverlener en 
 3. met welke (bestaande) AI-technieken de beweging van zorgvragers nauwkeurig en betrouwbaar kan geanalyseerd worden.

Aantonen en versnellen van de inzetbaarheid van AI en smart devices in de revalidatiesector door het uitwerken van drie uiteenlopende applicatiescenario’s, voortvloeiend uit concrete vragen uit het werkveld.

We pakken dit op twee manieren aan: 

 1. de zorgsector informeren en bestaande drempels (zoals beperkte kennis, betrouwbaarheid, acceptatiegraad) wegwerken.
 2. vertalen, combineren en valideren van bestaande kennis die de technologische sector in staat stelt om samen software, hardware en afgewerkte producten te ontwikkelen op maat van zorginstellingen.
Man met rechter kunstbeen draagt gele sportschoenen
Revalideert deze man met kunstbeen binnenkort met hulp van AI? © Foto Andrea Falzetti, Unsplash

Wat kan je verwachten?

 • Kennis over de meest recente AI-technieken en smart devices en hun applicatie ervan in de zorg
 • Zorgsector: kennis over de betrouwbare, low-cost mogelijkheden die AI en smart devices bieden in de revalidatiesector
 • Technologiebedrijven: kennis over de nodige kenmerken die een product dient te hebben om aanvaard te worden in de zorgsector
 • Netwerk met Vlaamse bedrijven, zorginstellingen en kenniscentra

Tijdlijn

 • 01/03/2021: startdatum SAIRE 
 • 23/03/2021: kick-off
 • Oktober 2021: seminarie 1
 • Februari 2022: workshop 1
 • September 2022: workshop 2
 • November 2022: seminarie 2
 • Februari 2023: studiedag
 • 28/02/2023: einddatum SAIRE

Continu instappen is mogelijk.

Contactgegevens 

Catherine Middag, Erasmushogeshool Brussel
catherine.middag@ehb.be
+32 485 83 55 98

Ben Minnaert, Odisee
ben.minnaert@odisee.be
+32 484 10 71 43

Eva Swinnen, Vrije Universiteit Brussel
eva.swinnen@vub.be
+32 2 477 45 27

Meer info

www.saire.be (website binnenkort beschikbaar)

Hoe ondersteunt het Vlaams Beleidsplan AI jouw onderneming?

Vlaanderen investeert via het Beleidsplan Artificiële Intelligentie fors in onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Hoe ondersteunt het plan jouw onderneming?